กราฟ (บรรดาศักดิ์)

ยศขุนนาง

กราฟ (เยอรมัน: Graf) สำหรับบุรุษ หรือ เกรฟิน (Gräfin) สำหรับสตรี เป็นบรรดาศักดิ์ขุนนางเยอรมันในอดีต ตำแหน่งนี้ถูกแปลเป็น "เคานต์" (count) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งเอิร์ล (earl) ในหมู่เกาะอังกฤษ

มงกุฎประจำบรรดาศักดิ์ กราฟ

ในรัฐธรรมนูญแห่งไรช์เยอรมัน ค.ศ. 1919 ได้มีการล้มเลิกระบอบศักดินาทั้งหมดในเยอรมนี แต่ยังอนุญาตให้มีการใช้บรรดาศักดิ์เดิมเป็นนามสกุลได้ ดังที่บัญญัติในมาตรา 109 ว่า: "ยศขุนนางถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนามสกุลและมิอาจแต่งตั้งได้อีก"[1]

บรรดาศักดิ์ กราฟ

แก้
ตำแหน่ง รากศัพท์ หมายเหตุ
Markgraf มาร์คกราฟ มาร์ค (ชายแดน) + กราฟ กราฟผู้ครองชายแดน
Landgraf ลันท์กราฟ ลันท์ (แคว้น) + กราฟ กราฟผู้ครองแคว้น
Reichsgraf ไรชส์กราฟ ไรช์ + กราฟ กราฟแห่งจักรวรรดิ เป็นกราฟที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากจักรพรรดิ ไม่มีดินแดนในปกครอง
Gefürsteter Graf เกอเฟือร์สเทอเทอร์กราฟ เกอเฟือร์สเทอเทอร์ (อธิปัตย์) + กราฟ ไรชส์กราฟที่จักรพรรดิรับรองว่ามีอำนาจเทียบเท่าเฟือสท์
Pfalzgraf ฟัลทซ์กราฟ ฟัลทซ์ (วัง) + กราฟ ผู้ปกครองดินแดนที่ชื่อว่าฟัลทซ์ อันเป็นดินแดนของวังหลวงจักรวรรดิ ตำแหน่งนี้จึงไม่ใช่ตำแหน่งขุนนางสืบตระกูล แต่เสมือนข้าราชการปกครอง
Rheingraf ไรน์กราฟ ไรน์ + กราฟ ผู้ปกครองดินแดนที่ชื่อไรน์เกา อันเป็นจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์[2]
Burggraf บวร์คกราฟ บวร์ค (ปราสาท, ปราการ) + กราฟ ผู้ปกครองปราสาทและพื้นที่โดยรอบ /เทียบเท่ากับตำแหน่งไวเคานต์
Altgraf อัลท์กราฟ อัลท์ (เก่า, โบราณ) + กราฟ กราฟในยุคเก่า ก่อนมีกราฟประเภทอื่นๆตามมา
Freigraf ไฟรกราฟ ไฟร (เสรี, อิสระ) + กราฟ
Waldgraf วัลท์กราฟ วัลท์ (ป่า) + กราฟ ผู้ปกครองพื้นที่ป่าจำนวนมาก
Raugraf เรากราฟ เรา (ดิบ, รกร้าง) + กราฟ ผู้ปกครองพื้นที่ที่ยังรกร้างว่างเปล่า[3]
Vizegraf ฟีทเซอกราฟ ฟีทเซอ (รอง) + กราฟ

กราฟที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ต้นฉบับเยอรมัน: Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden
  2. Rheingraf. article in: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Aufl. 1888–1890, Bd. 13, S. 0780 f.
  3. Rheingraf. article in: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Aufl. 1888–1890, Bd. 13, S. 0780 f.