เอิร์ล (อังกฤษ: Earl) เป็นบรรดาศักดิ์ขุนนางในทวีปยุโรป เป็นภาษาแองโกล-ซัคเซินที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า ยาร์ล (Jarl) ในภาษานอร์สโบราณที่แปลว่า "หัวหน้าเผ่า" ซึ่งคอยประจำดินแดนต่างๆเพื่อปกครองแทนกษัตริย์ ตำแหน่งเอิร์ลกินเมืองนี้เริ่มล้าสมัยในยุคกลางและถูกแทนที่ด้วยตำแหน่งดยุก ตำแหน่งเอิร์ลของอังกฤษยุคกลางมีฐานะเทียบเท่ากับเคานต์ในยุโรปแผ่นดินใหญ่ ซึ่งตำแหน่ง "เอิร์ล/เคานต์" นี้ปรากฏอยู่ในระบบฐานันดรของประเทศอื่นด้วยเช่นกัน เช่นในระบบคะโซะกุของญี่ปุ่นเรียกว่า ฮะกุชะกุ

ปัจจุบัน บรรดาศักดิ์นี้หลงเหลืออยู่เฉพาะในหมู่เกาะอังกฤษเท่านั้น โดยถือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่ามาร์ควิส แต่อยู่สูงกว่าไวเคานต์ เอิร์ลที่เป็นสตรีหรือภริยาของเอิร์ลจะถูกเรียกว่า เคาน์เตส (Countess)

ดูเพิ่มแก้ไข