รัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

ราชรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน (เยอรมัน: Kurfürstentum Sachsen) หรือบางครั้งรู้จักกันในชื่อ โอเบอร์ซัคเซิน (เยอรมัน: Obersachsen) เป็นแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] รัฐผู้คัดเลือกซัคเซินเกิดจากการล่มสลายลงของดัชชีซัคเซินในปี ค.ศ. 1296 ต่อมาเมื่อพระเจ้าคาร์ลแห่งโบฮีเมียได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1355 พระองค์ได้ตรากฎหมายที่เรียกว่า "โองการทองคำปี 1356" ขึ้น กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้กษัตริย์แห่งเยอรมันต้องมาจากการแต่งตั้งโดยมติจากเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกทั้งเจ็ด เป็นจุดกำเนิดของรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

ราชรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

Kurfürstentum Sachsen
ค.ศ. 1356–ค.ศ. 1806
ธงชาติซัคเซิน
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของซัคเซิน
ตราแผ่นดิน
  รัฐผู้คัดเลือกซัคเซินในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ
ภายหลัง สัญญาสงบศึกเวสต์ฟาเลีย ค.ศ. 1648
สถานะแคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงเดรสเดน
การปกครองนครรัฐ
ผู้ปกครอง 
• ค.ศ. 1356
รูดอล์ฟที่ 1
• ค.ศ. 1763–ค.ศ. 1806
ฟรีดริช ออกัสตัสที่ 3
ประวัติศาสตร์ 
ค.ศ. 1356
• ผู้สืบสายดยุกอัสเคเนียนสิ้นสุดลง
ค.ศ. 1422
 
26 สิงหาคม, ค.ศ. 1485
28 มกราคม25 พฤษภาคม, ค.ศ. 1521
5 พฤษภาคม ค.ศ. 1648
• ยกฐานะเป็นราชอาณาจักร
ค.ศ. 1806
ก่อนหน้า
ถัดไป
Saxe-Wittenberg ซัคเซิน-วิทเทนแบร์ก
Margraviate of Meissen ดยุกแห่งไมซ์เซิน
ราชอาณาจักรซัคเซิน

ในปี ค.ศ. 1806 ระหว่างสงครามนโปเลียน ฝรั่งเศสได้ทำสงครามกับปรัสเซีย ในตอนแรกซัคเซินร่วมกับปรัสเซียในการต่อต้านนโปเลียน แต่แล้วซัคเซินก็กลับสนับสนุนนโปเลียนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์ ในการนี้นโปเลียนได้สถาปนาซัคเซินขึ้นเป็นราชอาณาจักรซัคเซิน

อ้างอิง

แก้
  1. Heraldica.org: The Holy Roman Empire[1]