รัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ราชอาณาจักรซัคเซิน

ราชรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน (เยอรมัน: Kurfürstentum Sachsen) หรือบางครั้งรู้จักกันในชื่อ โอเบอร์ซัคเซิน (เยอรมัน: Obersachsen) เป็นแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] รัฐผู้คัดเลือกซัคเซินเกิดจากการล่มสลายลงของดัชชีซัคเซินในปี ค.ศ. 1296 ต่อมาเมื่อพระเจ้าคาร์ลแห่งโบฮีเมียได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1355 พระองค์ได้ตรากฎหมายที่เรียกว่า "โองการทองคำปี 1356" ขึ้น กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้กษัตริย์แห่งเยอรมันต้องมาจากการแต่งตั้งโดยมติจากเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกทั้งเจ็ด เป็นจุดกำเนิดของรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

ราชรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน
Kurfürstentum Sachsen
แคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Saxe-Wittenberg
 
Margraviate of Meissen
ค.ศ. 1356–ค.ศ. 1806
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
  รัฐผู้คัดเลือกซัคเซินในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ
ภายหลัง สัญญาสงบศึกเวสต์ฟาเลีย ค.ศ. 1648
เมืองหลวง เดรสเดน
การปกครอง นครรัฐ
ผู้ปกครอง
 -  ค.ศ. 1356 รูดอล์ฟที่ 1
 -  ค.ศ. 1763–ค.ศ. 1806 ฟรีดริช ออกัสตัสที่ 3
ประวัติศาสตร์
 -  โองการทองคำ ค.ศ. 1356
 -  ผู้สืบสายดยุกอัสเคเนียนสิ้นสุดลง ค.ศ. 1422
 -  อัลเบอร์ทีน–เออร์เนสทีน
    การแบ่งแยก
 
26 สิงหาคม, ค.ศ. 1485
 -  Diet of Worms 28 มกราคม25 พฤษภาคม, ค.ศ. 1521
 -  สัญญาสงบศึกเวสต์ฟาเลีย 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1648
 -  ยกฐานะเป็นราชอาณาจักร ค.ศ. 1806

ในปี ค.ศ. 1806 ระหว่างสงครามนโปเลียน ฝรั่งเศสได้ทำสงครามกับปรัสเซีย ในตอนแรกซัคเซินร่วมกับปรัสเซียในการต่อต้านนโปเลียน แต่แล้วซัคเซินก็กลับสนับสนุนนโปเลียนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์ ในการนี้นโปเลียนได้สถาปนาซัคเซินขึ้นเป็นราชอาณาจักรซัคเซิน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Heraldica.org: The Holy Roman Empire[1]