สนธิสัญญาสันติภาพเว็สท์ฟาเลิน

สัญญาสันติภาพเว็สท์ฟาเลิน หรือ สนธิสัญญาโอสนาบรึคและ มึนสเตอร์ (เยอรมัน: Westfälischer Friede, อังกฤษ: Peace of Westphalia หรือ Treaties of Osnabrück and Münster) เป็นสนธิสัญญาที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1648 ที่เมืองออสนาบรึค และต่อมาเมื่อวันที่24 ตุลาคม ค.ศ. 1648 ที่เมืองมึนสเตอร์

สัญญาสันติภาพเว็สท์ฟาเลิน
Westfaelischer Friede in Muenster (Gerard Terborch 1648).jpg
การทำสัตยาบันในสนธิสัญญามึนสเตอร์
ประเภทสนธิสัญญาสันติภาพ
วันร่างค.ศ. 1646-ค.ศ. 1648
วันลงนาม15 พฤษภาคม ค.ศ. 1648
(โอสนาบรึค);
24 ตุลาคม ค.ศ. 1648
(มึนสเตอร์)
ที่ลงนามออสนาบรึค และ มึนสเตอร์, เวสท์ฟาเลีย, เยอรมนีปัจจุบัน
ภาคี109
ภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน

สัญญาสันติภาพที่เขียนเป็นฝรั่งเศสเป็นการยุติสงครามสามสิบปีในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และ สงครามแปดสิบปี ระหว่างสเปน และ สาธารณรัฐดัตช์และรัฐทั้งเจ็ด ผู้เข้าร่วมในการสร้างสัญญาสันติภาพก็ได้แก่ สมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่ 3 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (ฮับส์บวร์ก), ราชอาณาจักรสเปน, ฝรั่งเศส และ สวีเดน, สาธารณรัฐดัตช์ และพันธมิตรของแต่ละฝ่าย

สัญญาสันติภาพเว็สท์ฟาเลินเป็นผลของการประชุมทางการทูตสมัยใหม่ และเป็นการเริ่มวิถีการปฏิบัติสมัยใหม่ (new order) ของยุโรปกลางในบริบทของรัฐเอกราช กฎที่ปฏิบัติของสัญญาสันติภาพกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สนธิสัญญาพิเรนีสที่ลงนามกันในปี ค.ศ. 1659 ในการยุติสงครามฝรั่งเศส-สเปนของปี ค.ศ. 1635 ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสันติภาพ

ดูเพิ่มแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข