จักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Ferdinand II, Holy Roman Emperor) (9 กรกฎาคม ค.ศ. 1578 - 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1637) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ระหว่างปี ค.ศ. 1619 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1637 พระองค์ครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิแม็ทไธยัสผู้ทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

จักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Joseph Heintz d. Ä. 003.jpg
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระจักรพรรดิรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
ครองราชย์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1619 - ค.ศ. 1637
เยอรมนี:
ค.ศ. 1618 - ค.ศ. 1637
ฮังการี:
ค.ศ. 1618 - ค.ศ. 1625
โบฮีเมีย:
ค.ศ. 1617 - ค.ศ. 1637
รัชกาลก่อนสมเด็จพระจักรพรรดิแม็ทไธยัสแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 3 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ9 กรกฎาคม ค.ศ. 1578
สวรรคต15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1637

พระอิสริยยศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข