ฝ่ายสัมพันธมิตร

ฝ่ายสัมพันธมิตร (อังกฤษ: Allies) สามารถหมายถึง