ฝ่ายสัมพันธมิตร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ฝ่ายสัมพันธมิตร (อังกฤษ: Allies) สามารถหมายถึง