รายนามประมุขแห่งรัฐฮังการี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามประมุขแห่งรัฐของประเทศฮังการี ตั้งแต่การปฏิวัติฮังการี ค.ศ. 1848จนถึงปัจจุบัน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี
Magyarország köztársasági elnöke
Flag of the President of Hungary.svg
Ader Janos.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ยาโนช อาแดร์

ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2012
ที่พำนักSándor Palace
บูดาเปสต์, ฮังการี
ผู้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งMátyás Szűrös
สถาปนา23 ตุลาคม 1989
เว็บไซต์keh.hu

ปัจจุบันประมุขแห่งรัฐฮังการีเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ (ฮังการี: Magyarország köztársasági elnöke) ประธานาธิบดีนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฮังการี

ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ ยาโนช อาแดร์ เป็นผู้ได้รับเลือกคนล่าสุดโดยเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

ประมุขแห่งรัฐฮังการี (1848–ปัจจุบัน)แก้ไข

การปฏิวัติฮังการี ค.ศ. 1848 (1848–1849)แก้ไข

พรรค       Opposition Party

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
1   Lajos Kossuth
(1802–1894)
14 เมษายน 1849 11 สิงหาคม 1849 Opposition Party Governor-President
Also Prime Minister
until 1 May 1849
  Artúr Görgey
(1818–1916)
11 สิงหาคม 1849 13 สิงหาคม 1849 Revolutionary Army Acting civil and military authority

ราชอาณาจักรฮังการี ในช่วง ออสเตรีย-ฮังการี (1867–1918)แก้ไข

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: รายพระนามพระมหากษัตริย์ฮังการี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยฮังการี (1918–1919)แก้ไข

พรรค       F48P–Károlyi

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
1   Mihály Károlyi
(1875–1955)
16 พฤศจิกายน 1918 21 มีนาคม 1919 F48P–Károlyi President of the Republic
Also Prime Minister
until 11 January 1919

สาธารณรัฐโซเวียตฮังการี (1919)แก้ไข

พรรค       MSZP/SZKMMP       MSZDP

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
1   Sándor Garbai
(1879–1947)
21 มีนาคม 1919 1 สิงหาคม 1919 MSZP/SZKMMP Chairman of the Central Executive Council
  Gyula Peidl
(1873–1943)
1 สิงหาคม 1919 6 สิงหาคม 1919
(deposed)
MSZDP Acting Head of State
Also Prime Minister

สาธารณรัฐฮังการี (1919–1920)แก้ไข

พรรค       KNEP       อิสระ

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
1   Archduke Joseph August
(1872–1962)
7 สิงหาคม 1919 23 สิงหาคม 1919 อิสระ
(ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)
ผู้สำเร็จราชการแห่งฮังการี
  István Friedrich
(1883–1951)
23 สิงหาคม 1919 24 พฤศจิกายน 1919 KNP → KNEP Acting Head of State
Also Prime Minister
  Károly Huszár
(1882–1941)
24 พฤศจิกายน 1919 1 มีนาคม 1920 KNEP

ราชอาณาจักรฮังการี (1920–1946)แก้ไข

      อิสระ

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
2   มิกโลช โฮร์ตี
(1868–1957)
1 มีนาคม 1920 15 ตุลาคม 1944 อิสระ
(ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)
ผู้สำเร็จราชการแห่งฮังการี

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติฮังการี (1944–1945)แก้ไข

พรรค       พรรคแอร์โรว์ครอสส์

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
1   แฟแร็นตส์ ซาลอชี
(1897–1946)
16 ตุลาคม 1944 28 มีนาคม 1945 พรรคแอร์โรว์ครอสส์ Leader of the Nation
De facto, appointed by the Germans
Also Prime Minister

รัฐบาลชั่วคราวภายใต้การหนุนหลังของสหภาพโซเวียต (1944–1946)แก้ไข

พรรค       อิสระ

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
  Béla Miklós
(1890–1948)
21 ธันวาคม 1944 25 มกราคม 1945 อิสระ Head of State
Also Prime Minister
In opposition
  High National Council 26 มกราคม 1945 1 กุมภาพันธ์ 1946 Multi-party Collective Head of State
In opposition to 28 March 1945

สาธารณรัฐฮังการีที่ 2 (1946–1949)แก้ไข

พรรค       FKGP       MKP-MDP

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
1   Zoltán Tildy
(1889–1961)
1 กุมภาพันธ์ 1946 3 สิงหาคม 1948 FKGP ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
2   Árpád Szakasits
(1888–1965)
3 สิงหาคม 1948 23 สิงหาคม 1949 MDP

สาธารณรัฐประชาชนฮังการี (1949–1989)แก้ไข

ประธานสภาประธานาธิบดีแก้ไข

พรรค       MDP-MSZMP       อิสระ

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
1   Árpád Szakasits
(1888–1965)
23 สิงหาคม 1949 26 เมษายน 1950 MDP ประธานสภาประธานาธิบดี
2   Sándor Rónai
(1892–1965)
8 พฤษภาคม 1950 14 สิงหาคม 1952
3   István Dobi
(1898–1968)
14 สิงหาคม 1952 25 ตุลาคม 1956
(3) 25 ตุลาคม 1956 14 เมษายน 1967 MSZMP
4   Pál Losonczi
(1919–2005)
14 เมษายน 1967 25 มิถุนายน 1987
5   Károly Németh
(1922–2008)
25 มิถุนายน 1987 29 มิถุนายน 1988
6   Brunó Ferenc Straub
(1914–1996)
29 มิถุนายน 1988 23 ตุลาคม 1989 อิสระ

เลขาธิการกลางพรรคประชาชนแรงงานฮังการี/ พรรคแรงงานสังคมนิยมฮังการีแก้ไข

พรรค       MDP-MSZMP

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง Notes
1   มาทยาช ราโคชี
(1892–1971)
กุมภาพันธ์ 1945 18 กรกฎาคม 1956 MDP Also Prime Minister (1952–1953)
2 Ernő Gerő
(1898–1980)
18 กรกฎาคม 1956 25 ตุลาคม 1956
3   ยาโนช กาดาร์
(1912–1989)
25 ตุลาคม 1956 27 พฤษภาคม 1988 MSZMP Also Prime Minister (1956–1958 and 1961–1965)
4   Károly Grósz
(1930–1996)
27 พฤษภาคม 1988 7 ตุลาคม 1989 Also Prime Minister (1987–1988)
5   Rezső Nyers
(1923–)
26 มิถุนายน 1989 7 ตุลาคม 1989 Party President; outranked Grósz after 26 June

สาธารณรัฐฮังการีที่ 3 (1989–ปัจจุบัน)แก้ไข

พรรค       MSZMP-MSZP       SZDSZ       Fidesz       อิสระ

ลับดับที่ รูปภาพ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด พรรคการเมือง ตำแหน่ง
  Mátyás Szűrös
(1933–)
23 ตุลาคม 1989 2 พฤษภาคม 1990 MSZP ประธานาธิบดีชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐ
80px Árpád Göncz
(1922–2015)
2 พฤษภาคม 1990 3 สิงหาคม 1990 SZDSZ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
1 4 สิงหาคม 1990 4 สิงหาคม 1995 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
4 สิงหาคม 1995 4 สิงหาคม 2000
2   Ferenc Mádl
(1931–2011)
4 สิงหาคม 2000 5 สิงหาคม 2005 อิสระ
3   László Sólyom
(1942–)
5 สิงหาคม 2005 6 สิงหาคม 2010
4   Pál Schmitt
(1942–)
6 สิงหาคม 2010 2 เมษายน 2012
(ลาออก)
Fidesz
  ลาซโล เกอเวร์
(1959–)
2 เมษายน 2012 10 พฤษภาคม 2012 รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
5   ยาโนช อาแดร์
(1959–)
10 พฤษภาคม 2012 ยังดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ