รายพระนามพระมหากษัตริย์ฮังการี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระมหากษัตริย์ฮังการี (ฮังการี: magyar király) เป็นตำแหน่งที่ปกครองราชอาณาจักรฮังการีตั้งแต่ ค.ศ. 1000 - ค.ศ. 1918 และในรัชสมัยของจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ราชอาณาจักรฮังการีก็ได้ถูกผนวกรวมเข้ากับจักรวรรดิออสเตรียตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พระมหากษัตริย์ฮังการีแก้ไข

ราชวงศ์อาร์ปัดแก้ไข

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล อภิเษกสมรส ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  เซนต์ สตีเฟนที่ 1 25 ธันวาคม 1000 15 สิงหาคม 1038 กิเซลาผู้ได้รับพรแห่งบาวาเรีย  ● พระราชโอรสในแกรนด์พรินซ์เกซา
  ปีเตอร์
the Venetian
(ครั้งแรก)
15 สิงหาคม 1038 กันยายน 1041 (1) ไม่ปรากฏ
(2) จูดิธแห่งชไวน์เฟิร์ต (?)
 ● พระภาติยะในพระเจ้าสตีเฟนที่ 1
  ซามูเอล กันยายน 1041 5 กรกฎาคม 1044
ยุทธการที่เมนโฟ
พระราชธิดาในแกรนด์พรินซ์เกซา  ● พระเทวัญในพระเจ้าสตีเฟนที่ 1
  ปีเตอร์
the Venetian
(2nd rule)
5 กรกฎาคม 1044 กันยายน 1046 (1) ไม่ปรากฏ
(2) จูดิธแห่งชไวน์เฟิร์ต (?)
 ● พระภาติยะในพระเจ้าสตีเฟนที่ 1
  แอนดรูว์ที่ 1
พระองค์ขาว
กันยายน 1046 ธันวาคม 1060 อนาสตาเซียแห่งเคียฟ  ● พระราชปนัดดาในแกรนด์พรินซ์ทักโซนี
  เบลาที่ 1
ผู้ชนะ
6 ธันวาคม 1060 11 กันยายน 1063 ริเชซาแห่งโปแลนด์  ● พระราชปนัดดาในแกรนด์พรินซ์ทักโซนี

 ● พระอนุชาในพระเจ้าแอนดรูว์ที่ 1

  โซโลมอน กันยายน 1063 14 มีนาคม 1074 Judith of Swabia  ● พระราชโอรสในพระเจ้าแอนดรูว์ที่ 1
  เกซาที่ 1
Magnus
14 มีนาคม 1074 25 เมษายน 1077 (1) โซเฟีย
(2) ซีนาดีน
 ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 1
  เซนต์ลาดิสเลาส์ที่ 1 25 เมษายน 1077 29 กรกฎาคม 1095 (1) ไม่ปรากฏนาม (?)
(2) อเดเลดแห่งไรน์เฟลเดน
 ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 1

 ● พระอนุชาในพระเจ้าเกซาที่ 1

  โคโลมาน
the Learned
1095 3 กุมภาพันธ์ 1116 (1) เฟลิเซียแห่งซิซิลี
(2) ยูเฟเมียแห่งเคียฟ
 ● พระราชโอรสในพระเจ้าเกซาที่ 1
  สตีเฟนที่ 2 3 กุมภาพันธ์ 1116 1 มีนาคม 1131 พระราชธิดาใน โรเบิร์ตแห่งคาปัว  ● พระราชโอรสในโคโลมาน
  เบลาที่ 2
ผู้มีพระเนตรบอด
28 เมษายน 1131 13 กุมภาพันธ์ 1141 เฮเลนาแห่งราสเซีย  ● พระราชนัดดาในพระเจ้าเกซาที่ 1

 ● พระภาดาในพระเจ้าสตีเฟนที่ 2

  เกซาที่ 2 16 February 1141 31 พฤษภาคม 1162 ยูโฟรซีนแห่งเคียฟ  ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 2
  สตีเฟนที่ 3 มิถุนายน 1162 4 มีนาคม 1172 แอกเนสแห่งออสเตรีย  ● พระราชโอรสในพระเจ้าเกซาที่ 2
  ลาดิสเลาส์ที่ 2
(กษัตริย์ปรปักษ์)
June 1162 14 มกราคม 1163 ไม่ปรากฏนาม  ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 2

 ● พระอนุชาในพระเจ้าเกซาที่ 2

  สตีเฟนที่ 4
(กษัตริย์ปรปักษ์)
27 มกราคม 1163 11 เมษายน 1165 มาเรีย กอมเนน  ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 2

 ● พระอนุชาในพระเจ้าเกซาที่ 2

  เบลาที่ 3 มีนาคม 1172 23 เมษายน 1196 (1) แอกเนสแห่งแอนติออก
(2) มาร์กาเรตแห่งฝรั่งเศส
 ● พระราชโอรสในพระเจ้าเกซาที่ 2

 ● พระอนุชาในพระเจ้าสตีเฟนที่ 3

  อีเมริก เมษายน 1196 30 พฤศจิกายน 1204 คอนสแตนซ์แห่งอารากอน  ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 3
  ลาดิสเลาส์ที่ 3 30 พฤศจิกายน 1204 7 พฤษภาคม 1205 มิได้ทรงอภิเษกสมรส  ● พระราชโอรสในพระเจ้าอิเมริก
  แอนดรูว์ที่ 2
the Jerosolimitan
29 พฤษภาคม 1205 21 กันยายน 1235 (1) เกอร์ทรูดแห่งเมราเนีย
(2) โยลันดาแห่งกูร์เตอเน
(3) เบียทริซแห่งเอสต์
 ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 3

 ● พระอนุชาในพระเจ้าอีเมริก

  เบลาที่ 4
the Second Founder
14 ตุลาคม 1235 3 พฤษภาคม 1270 มาเรีย ลาสการีนา  ● พระราชโอรสในพระเจ้าแอนดรูว์ที่ 2
  สตีเฟนที่ 5 พฤษภาคม 1270 6 สิงหาคม 1272 เอลิซาเบธแห่งคิวมาน  ● พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 4
  ลาดิสเลาส์ที่ 4
คิวมาน
3 กันยายน 1272 10 กรกฎาคม 1290 เอลิซาเบธแห่งซิซิลี  ● พระราชโอรสในพระเจ้าสตีเฟนที่ 5
  แอนดรูว์ที่ 3
the Venetian
23 กรกฎาคม 1290 14 มกราคม 1301 (1) ฟาเนนนาแห่งคูยาเวีย
(2) แอกเนสแห่งออสเตรีย
 ● พระราชนัดดาในพระเจ้าแอนดรูว์ที่ 2

ราชวงศ์เปรมิสลิด (1301–1305)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์เปรมิสลิด
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
เวนเคสเลาส์
ลาดิสเลาส์
27 สิงหาคม 1301

9 ตุลาคม 1305
    6 ตุลาคม 1289
ปราก

พระราชโอรสในพระเจ้าเวนเคสเลาส์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย กับ จูดิธแห่งฮับส์บูร์ก
วิโอลาแห่งเทสเชน
5 ตุลาคม 1305
ปราก

ไร้รัชทายาท
4 สิงหาคม 1306
โอโลมุก
พระชนมพรรษา 16 พรรษา
พระราชปทินัดดาในพระเจ้าเบลาที่ 4


ราชวงศ์วิทเทลส์บัค (1305–1307)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์วิทเทลส์บัค
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
ออตโต
9 ตุลาคม 1305

พฤษภาคม 1307
    11 กุมภาพันธ์ 1261
บูร์กโฮเซน

พระราชโอรสในไฮน์ริคที่ 13 ดยุคแห่งบาวาเรีย และ เอลิซาเบธแห่งฮังการี
(1) แคทเธอรีนแห่งฮับส์บูร์ก
มกราคม 1279
ไร้รัชทายาท
(2) แอกเนสแห่งกลอโก
18 พฤษภาคม 1309
2 พระองค์
9 พฤศจิกายน 1312
แลนด์ชัท
พระชนมพรรษา 51 พรรษา
พระราชนัดดาในพระเจ้าเบลาที่ 4

ราชวงศ์อองจู (1308–1395)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์กาเปเตียง อองจู
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
คาร์ลที่ 1
ชาร์ลส์ โรแบร์ต
17 พฤศจิกายน 1308

16 กรกฎาคม 1342
    1288
เนเปิลส์

พระราชโอรสในชาร์ลส์ มาร์แตลแห่งอองจูและเคลมองซ์แห่งออสเตรีย
(4) เอลิซาเบธแห่งโปแลนด์
6 กรกฎาคม 1320
วิแซกกราด

5 พระองค์
16 กรกฎาคม 1342
วิแซกกราด
พระชนมพรรษา 53–54 พรรษา
พระราชปนัดดาในพระเจ้าสตีเฟนที่ 5
พระเจ้าลาโยสที่ 1
มหาราช
21 กรกฎาคม 1342

10 กันยายน 1382
    5 มีนาคม 1326
วิแซกกราด

พระราชโอรสในพระเจ้าคาร์ลที่ 1 แห่งฮังการี และ เอลิซาเบธแห่งโปแลนด์
(1) มาร์กาเรตแห่งโบฮีเมีย
3 สิงหาคม 1342
วิแซกกราด
ไร้รัชทายาท
(2) เอลิซาเบธแห่งบอสเนีย
20 June 1353
บูดา
3 พระองค์
10 กันยายน 1382
นักซอมบัต
พระชนมพรรษา 56 พรรษา
พระมหากษัตริย์ฮังการีและโปแลนด์
แมรี่
17 กันยายน 1382

31 ธันวาคม 1385
    14 เมษายน 1371
บูดา

พระราชธิดาในพระเจ้าลุดวิกมหาราช และ เอลิซาเบธแห่งบอสเนีย
ซิกิสมุนด์แห่งลักเซมเบิร์ก
1 พฤศจิกายน 1385
บูดา

1 พระองค์
17 พฤษภาคม 1395
บูดา
พระชนมพรรษา 24 พรรษา
พระราชินีนาถพระองค์แรกของฮังการี
สมัยแรก
คาร์ลที่ 2
ผู้เตี้ยสั้น
31 ธันวาคม 1385

24 กุมภาพันธ์ 1386
    1345
เนเปิลส์

พระราชโอรสในหลุยส์แห่งดูราซโซและมาร์กาเร็ตแห่งซานเซเวริโน
มาร์กาเร็ตแห่งดูราซโซ
24 มกราคม 1369
เนเปิลส์

3 พระองค์
24 กุมภาพันธ์ 1386
วิแซกกราด
พระชนมพรรษา 41 พรรษา
พระราชปทินัดดาในพระเจ้าสตีเฟนที่ 5 แห่งฮังการี
พระมหากษัตริย์ฮังการีและ เนเปิลส์
แมรี่
และ ซิกิสมุนด์ (1387–)
24 กุมภาพันธ์ 1386

17 พฤษภาคม1395
    14 เมษายน 1371
บูดา

พระราชธิดาในพระเจ้าลุดวิกมหาราช และ เอลิซาเบธแห่งบอสเนีย
ซิกิสมุนด์แห่งลักเซมเบิร์ก
1 พฤศจิกายน 1385
บูดา

1 พระองค์
17 พฤษภาคม 1395
บูดา
พระชนมพรรษา 24 พรรษา
สมัยที่ 2

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก (1387–1437)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
ซิกิสมุนด์
และ แมรี่ (1387–1395)
31 มีนาคม 1387

9 ธันวาคม 1437
    14 กุมภาพันธ์ 1368
นูเรมเบิร์ก

พระราชโอรสในจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และ เอลิซาเบธแห่งโพเมราเนีย
(1) แมรี่แห่งฮังการี
1 พฤศจิกายน 1385
บูดา
1 พระองค์
(2) บาร์บาราแห่งซิลลี
6 ธันวาคม 1405
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์
2 พระองค์
9 ธันวาคม 1437
ซีนอจโม
พระชนมพรรษา 69 พรรษา
สืบเชื้อสายมาจากเบลาที่ 4 แห่งฮังการี และเป็นพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่แห่งฮังการี


ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (1437–1457)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
อัลเบรช
ผู้ยิ่งใหญ่
18 ธันวาคม 1437

27 ตุลาคม 1439
    10 สิงหาคม 1397
เวียนนา

พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 4 ดยุคแห่งออสเตรียและโจอันนา โซเฟียแห่งบาวาเรีย
เอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก
19 เมษายน 1422
เวียนนา

4 พระองค์
27 ตุลาคม 1439
เนซเมลี
พระชนมพรรษา 42 พรรษา
สืบเชื้อสายจากพรัเจ้าเกซาที่ 2 แห่งฮังการีและเป็นพระชามาดาในพระเจ้าซิกิสมุนด์
ลาดิสเลาส์ที่ 5
ผู้กำเนิดหลังสิ้นพระบิดา
15 พฤษภาคม 1440

23 พฤศจิกายน 1457
    22 กุมภาพันธ์ 1440
โกมารม

พระราชโอรสในพระเจ้าอัลเบรชกับ เอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก
มิได้อภิเษกสมรส
ไร้รัชทายาท
23 พฤศจิกายน 1457
ปราก
พระชนมพรรษา 17 พรรษา
พระมหากษัตริย์ฮังการี โบฮีเมียและดยุคแห่งออสเตรีย

ราชวงศ์จากีลลอน (1440–1444)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์จากีลลอน
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
วลาดิสเลาส์ที่ 1
Vladislaus of Varna
17 กรกฎาคม 1440

10 พฤศจิกายน 1444
    31 ตุลาคม 1424
คราโคว

พระราชโอรสในพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2 ยากีลโล และโซเฟียแห่งฮัลชานี
มิได้อภิเษกสมรส
ไร้รัชทายาท
10 พฤศจิกายน 1444
วาร์นา
พระชนมพรรษา 20 พรรษา
สืบเชื้อสายมาจากเบลาที่ 4 แห่งฮังการี

ราชวงศ์ฮุนยาดี (1458–1490)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์ฮุนยาดี
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
แมทเธียสที่ 1
ผู้ยุติธรรม
24 มกราคม 1458

6 เมษายน 1490
    23 กุมภาพันธ์ 1443
โคโลซวาร์

พระโอรสในยาโนส ฮุนยาดีและเอลิซาเบธ ซสิลาจี
(1) แคทเธอรีนแห่งโพเดบราดี
1 พฤษภาคม 1463
บูดา
ไร้รัชทายาท
(2) เบียทริซแห่งเนเปิลส์
22 ธันวาคม 1476
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์
ไร้รัชทายาท
6 เมษายน 1490
เวียนนา
พระชนมพรรษา 47 พรรษา
ไม่ใช่ขัติยวงศ์

ราชวงศ์จากีลลอน (1440–1444)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์จากีลลอน
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
วลาดิสเลาส์ที่ 2
วลาดิสเลาส์ ดอบเซ
15 กรกฎาคม 1490

13 มีนาคม 1516
    1 มีนาคม 1456
คราโคว

พระราชโอรสในพระเจ้าคาซิเมียร์ที่ 4 แห่งจากีลลอนและเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย
อานน์แห่งฟัวซ์-ชองดาล
29 กันยายน 1502
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์

2 พระองค์
13 มีนาคม 1516
บูดา
พระชนมพรรษา 60 พรรษา
พระราชนัดดาในพระเจ้าอัลเบรช

พระมหากษัตริย์ฮังการีและ โบฮีเมีย

ลุดวิกที่ 2
13 มีนาคม 1516

29 August 1526
    1 กรกฎาคม 1506
บูดา

พระราชโอรสในพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2 แห่งฮังการีและ แอนน์แห่งฟัวศ์-กองดาล
มาเรียแห่งฮังการี
4 มิถุนายน 1508
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์

ไร้รัชทายาท
29 สิงหาคม 1526
โมเฮ็คส์
พระชนมพรรษา 20 พรรษา
กษัตริย์ฮังการีและโบฮีเมีย

ราชวงศ์ซาโปลยา (1526–1570)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ตระกูลซาโปลยา
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ พระบรมราชสมภพ/
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส/
พระรัชทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
ยาโนสที่ 1
ยาโนส ซาโปลยยา
11 พฤศจิกายน 1526

กรกฎาคม 1540
    1487
เซเปสวาลายา

พระโอรสในสตีเฟน ซาโปลยาและเฮดวิกแห่งเซียสซิน
อิซาเบลลา ยากีลลอน
2 มีนาคม 1539
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์
1 พระองค์
กรกฎาคม 1540
ซาสเซเบส
พระชนมพรรษา 53 พรรษา
เชื้อสายใน พระเจ้าเบลาที่ 4
ปรปักษ์กับเฟอร์ดินานด์ที่ 1
ยาโนสที่ 2
ยาโนส ซิกสมุนด์
13 กันยายน 1540

16 สิงหาคม 1570
    7 กรกฎาคม 1540
บูดา

พระราชโอรสในพระเจ้ายาโนสที่ 1 และอิซาเบลลา ยากีลลอน
มิได้อภิเษกสมรส
ไร้รัชทายาท
14 มีนาคม 1571
กิวลาเฟเอร์วาร์
พระชนมพรรษา 30 พรรษา
ได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ฮังการี
ปฏิปักษ์กับเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และแม็กซิมิเลียน

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังการีแก้ไข

รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  เฟอร์ดินานด์ที่ 1 พ.ศ. 2069 – พ.ศ. 2107
(ค.ศ. 1526–ค.ศ. 1564)
  แม็กซิมิเลียนที่ 1 พ.ศ. 2106 – พ.ศ. 2119
(ค.ศ. 1563–ค.ศ. 1576)
  รูดอล์ฟที่ 1 พ.ศ. 2119 – พ.ศ. 2151
(ค.ศ. 1572 – ค.ศ. 1608)
  แม็ทไธยัส พ.ศ. 2151 – พ.ศ. 2162
(ค.ศ. 1608 – ค.ศ. 1619)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 2 พ.ศ. 2161 – พ.ศ. 2180
(ค.ศ. 1618 – ค.ศ. 1637)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 3 พ.ศ. 2168 – พ.ศ. 2200
(ค.ศ. 1625 – ค.ศ. 1657)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 4 พ.ศ. 2190 – พ.ศ. 2197
(ค.ศ. 1647 – ค.ศ. 1654)
  ลีโอโพลด์ที่ 1 พ.ศ. 2198 – พ.ศ. 2248
(ค.ศ. 1655 – ค.ศ. 1705)
  โจเซฟที่ 1 พ.ศ. 2230 – พ.ศ. 2254
(ค.ศ. 1687 – ค.ศ. 1711)
  คาร์ลที่ 3 พ.ศ. 2254 – พ.ศ. 2283
(ค.ศ. 1711 – ค.ศ. 1740)

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังการีแก้ไข

รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  มาเรีย เทเรซ่า พ.ศ. 2284 – พ.ศ. 2323
(ค.ศ. 1741 – ค.ศ. 1780)
  โจเซฟที่ 2 พ.ศ. 2323 – พ.ศ. 2333
(ค.ศ. 1780 – ค.ศ. 1790)
  ลีโอโพลด์ที่ 2 พ.ศ. 2333 – พ.ศ. 2335
(ค.ศ. 1790 – ค.ศ. 1792)
  ฟรานซ์ที่ 1 พ.ศ. 2335 – พ.ศ. 2378
(ค.ศ. 1792 – ค.ศ. 1835)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 5 พ.ศ. 2378 – พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1835 – ค.ศ. 1848)

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน และราชสกุลฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังการีแก้ไข

รูป จักรพรรดิ รัชกาล ราชสกุล
  ฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 พ.ศ. 2391 – พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1848 – ค.ศ. 1916)
ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน
  คาร์ลที่ 4 พ.ศ. 2459 – พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1916 – ค.ศ. 1918)
ฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน และราชสกุลฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน: ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แก้ไข

รูป ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ รัชกาล ราชสกุล
  คาร์ลที่ 4 พ.ศ. 2461 – พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1918 – ค.ศ. 1922)
ฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน
  ออตโตที่ 2 พ.ศ. 2465 –พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 1922-ค.ศ. 2011)
ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน
  คาร์ลที่ 5 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์
ฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน

อ้างอิงแก้ไข

  • Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század) , főszerkesztő: Kristó, Gyula, szerkesztők: Engel, Pál és Makk, Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994)
  • Magyarország Történeti Kronológiája I-III. – A kezdetektől 1526-ig; 1526-1848, 1848-1944, főszerkesztő: Benda, Kálmán (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 1982, 1993)
  • Magyar Történelmi Fogalomtár I-II. – A-K; L-ZS, főszerkesztő: Bán, Péter (Gondolat, Budapest, 1989)