พระเจ้าอิชต์วานที่ 1 แห่งฮังการี

พระเจ้าอิชต์วานที่ 1 หรือ นักบุญอิชต์วานที่ 1 (ฮังการี: I. (Szent) István; ละติน: Sanctus Stephanus; ค.ศ. 967/ค.ศ. 969/ค.ศ. 975 (แอสแตร์โกม) – 15 สิงหาคม ค.ศ. 1038 (แอสแตร์โกม[1][2][3] หรือเซเคซเฟเฮร์วาร์)) อิชต์วานทรงเป็นเจ้าฟ้าเอกแห่งฮังการีระหว่างปี ค.ศ. 997 จนถึง ค.ศ. 1000 และเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการีผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1000 อิชต์วานทรงขยายอำนาจของฮังการีในบริเวณคาร์เพเธียนและทรงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณนี้ด้วย พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7เมื่อวันที่20 สิงหาคม ค.ศ. 1083

พระเจ้าอิชต์วานที่ 1 แห่งฮังการี
พระเจ้าอิชต์วานที่ 1 แห่งฮังการี
พระมหากษัตริย์แห่งฮังการี
ครองราชย์ค.ศ. 1000 - 15 สิงหาคม ค.ศ. 1038
ก่อนหน้าพระองค์เอง
ในพระราชอิสริยยศ เจ้าฟ้าเอกแห่งชาวฮังการี
ถัดไปปีแตร์
เจ้าฟ้าเอกแห่งชาวฮังการี
ครองราชย์ค.ศ.997-1000
ก่อนหน้ากีซา
ถัดไปพระองค์เอง
ในพระบรมราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งฮังการี
พระราชสมภพค.ศ. 967/ค.ศ. 969/ค.ศ. 975
สวรรคต15 สิงหาคม ค.ศ. 1038
คู่อภิเษกกิเซลล์แห่งบาวาเรีย

อ้างอิง แก้

  1. "István halála". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-12. สืบค้นเมื่อ 2009-07-13.
  2. Esztergom.hu
  3. Hankó Ildikó: Királyaink Tömegsírban