สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 (อังกฤษ: Gregory VII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1073 ถึง ค.ศ. 1085 เกิดในเมืองทัสคานี่ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 22 เมษายน ค.ศ.1073 มรณะวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1085 พระองค์ทรงเรียกประชุมสังคายนาออกโองการว่า “พระสันตะปาปาเท่านั้น ที่เป็นสากล ไม่มีผู้ใดอาจตัดสินพระองค์ได้”

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้


ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2   พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1073 - ค.ศ. 1085)
  สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 3