พระเจ้าลาสโลที่ 5 แห่งฮังการี

พระเจ้าลาสโลที่ 5 แห่งฮังการี (อังกฤษ: Ladislaus the Posthumous) (22 กุมภาพันธ์ 1440 – 23 พฤศจิกายน 1457) เป็นดยุคแห่งออสเตรียตั้งแต่ปี 1440 พระมหากษัตริย์ฮังการีตั้งแต่ปี 1444 พระมหากษัตริย์โบฮีเมียตั้งแต่ปี 1453

พระเจ้าลาสโลที่ 5 แห่งฮังการี
พระมหากษัตริย์แห่งฮังการี
ประสูติ22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1440
สวรรคต23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1457
พระเจ้าลาสโลที่ 5 แห่งฮังการี
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮับบูร์ก
พระราชบิดาพระเจ้าอัลเบรชท์ที่ 2 แห่งเยอรมนี
พระราชมารดาเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก

พระเจ้าลาสโลที่ 5 แห่งฮังการี ทรงเป็พระโอรสของพระเจ้าอัลเบรชท์ที่ 2 แห่งเยอรมนีกับพระนางเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก

อ้างอิง

แก้
  • G. Vég, Magyarország királyai és királynői, Maecenas, 1990.
  • Maya C. Bijvoet, Helene Kottanner: The Austrian Chambermaid. In: Katharina M. Wilson (ed.), Women Writers of the Renaissance and Reformation. Athens, Georgia/London 1987, 327-349
  • Gertrud Buttlar: Die Belagerung des Ladislaus Postumus in Wiener Neustadt 1452. Wien 1986
  • Karl Mollay (Hrsg.): Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin (1439–1440). Vienna 1971.
  • Historia seu epistola de miserabili morte serenissimi regis Ungarie, Dalmacie, Bohemie... Ed. F. Wachter. In: Scriptores rerum silesicarum 12. Breslau 1883, pp. 87–92.
  • Andreas Rüther: Königsmacher und Kammerfrau im weiblichen Blick. Der Kampf um die ungarische Krone (1439/40) in der Wahrnehmung von Helene Kottaner. In: Jörg Rogge (Hrsg.): Fürstin und Fürst. Familienbeziehungen und Handlungsmöglichkeiten von hochadeligen Frauen im Mittelalter. Ostfildern 2004, pp. 225–247.
  • Barbara Schmid: Raumkonzepte und Inszenierung von Räumen in Helene Kottanners Bericht von der Geburt und Krönung des Königs Ladislaus Postumus (1440–1457). In: Ursula Kundert, Barbara Schmid, Regula Schmid (Hrsg.): Ausmessen-Darstellen-Inszenieren. Raumkonzepte und die Wiedergabe von Räumen in Mittelalter und früher Neuzeit. Zürich 2007, pp. 113–138.
  • Sabine Schmolinsky: Zwischen politischer Funktion und Rolle der «virgo docta»: Weibliche Selbstzeugnisse im 15. Jahrhundert. In: Fifteenth Century Studies. Band 24, 1998, pp. 63–73.