จักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Frederick III, Holy Roman Emperor[1]) (21 กันยายน ค.ศ. 1415 - 19 สิงหาคม ค.ศ. 1493) เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ระหว่างปี ค.ศ. 1452 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1493

ฟรีดริชที่ 3
จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระมหากษัตริย์แห่งอิตาลี
ครองราชย์19 มีนาคม ค.ศ. 1452 –
19 สิงหาคม ค.ศ. 1493
ราชาภิเษก19 มีนาคม ค.ศ. 1452
ก่อนหน้าซีกิสมุนท์
ถัดไปมัคซีมีลีอานที่ 1
พระมหากษัตริย์แห่งเยอรมนี
ครองราชย์2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1440 –
19 สิงหาคม ค.ศ. 1493
ราชาภิเษก17 มิถุนายน ค.ศ. 1442
ก่อนหน้าอัลเบร็ชท์ที่ 2
ถัดไปมัคซีมีลีอานที่ 1
ผู้ร่วมในราชสมบัติมัคซีมีลีอานที่ 1 (1486–1493)
อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย
ครองราชย์23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1457 –
19 สิงหาคม ค.ศ. 1493
ก่อนหน้าลาดิสเลาส์
ถัดไปมัคซีมีลีอานที่ 1
ร่วมกับอัลเบร็ชท์ที่ 6 (1457–1463)
ดยุกแห่งสติเรีย คารินเทีย และคาร์นีโอลา
(ออสเตรียใน)
ครองราชย์10 มิถุนายน ค.ศ. 1424 –
19 สิงหาคม ค.ศ. 1493
ก่อนหน้าแอ็นสท์
ถัดไปมัคซีมีลีอานที่ 1
ร่วมกับอัลเบร็ชท์ที่ 6 (1424–1463)
พระราชสมภพ21 กันยายน ค.ศ. 1415
อินส์บรุค เคาน์ตีทีโรล
สวรรคต19 สิงหาคม ค.ศ. 1493 (70 พรรษา)
ลินทซ์ อาร์ชดัชชีออสเตรีย
คู่อภิเษกอิงฟังตาลียูโนร์แห่งโปรตุเกส
พระราชบุตรจักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
คูนิกุนเดอ ดัชเชสแห่งบาวาเรีย
ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
พระราชบิดาแอ็นสท์ ดยุกแห่งออสเตรีย
พระราชมารดาซิมบาร์กาแห่งมาโซเวียสกี

ฟรีดริชทรงได้รับเลือกให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาวโรมันต่อจากพระเจ้าอัลเบรชท์ที่ 2 แห่งเยอรมนี (Albert II of Germany) ในปี ค.ศ. 1440

จักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1415 ที่อินส์บรุค ในออสเตรีย เป็นพระราชโอรสในแอ็นสท์ ดยุกแห่งออสเตรียทางสายราชวงศ์ฮาพส์บวร์คที่ปกครองอินเนอร์ออสเตรียที่รวมทั้งดัชชีสติเรีย ดัชชีคารินเทีย และดัชชีคาร์นีโอลา และภรรยาของเออร์เนสต์ซิมบาร์กาแห่งมาโซเวียสกี (Cymburgis of Masovia) ฟรีดริชอภิเษกสมรสเมื่อพระชนมายุได้ 37 พรรษากับอิงฟังตาลียูโนร์แห่งโปรตุเกสพระชนมายุ 18 พรรษา สินสอดทองหมั้นจากอิงฟังตาลียูโนร์แห่งโปรตุเกสร์ช่วยในการปลดเปลื้องหนี้สินที่ทรงมีและสร้างเสริมความมั่งคงให้แก่พระราชอำนาจของพระองค์

พระอิสริยยศ

แก้

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้