เปิดเมนูหลัก

รายพระนามพระมหากษัตริย์โบฮีเมีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามกษัตริย์แห่งโบฮีเมียแก้ไข

พระมหากษัตริย์โบฮีเมีย
ราชวงศ์เปรมิสลิส
ภาพ พระนาม       รัชกาล       หมายเหตุ
  ออตโตการ์ที่ 1
(Přemysl I. Otakar)
1198–1230 Hereditary royal title approved by King Philip of Germany, confirmed by the 1212 Golden Bull of Sicily
  เวนเซสลาสที่ 1
(Václav I.)
1230–1253 Son of Ottokar I.
ออตโตการ์ที่ 2
(Přemysl II. Otakar)
1253–1278 Son of Wenceslaus I. Also Duke of Austria, Duke of Styria, Duke of Carinthia and Duke of Carniola.
เวนเซสลาสที่ 2
(Václav II.)
1278–1305 Son of Ottokar II. Also Duke of Kraków (from 1291) and King of Poland (1300–1305).
เวนเซสลาสที่ 3
(Václav III.)
1305–1306 Son of Wenceslaus II. Uncrowned (as Bohemian king). Also King of Hungary and King of Poland.


รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  รูดอล์ฟที่ 1 พ.ศ. 1849พ.ศ. 1850
(ค.ศ. 1306ค.ศ. 1307)

ฮับส์บูร์กสายอัลเบอร์ไทน์: กษัตริย์แห่งโบฮีเมียแก้ไข

รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  อัลเบรชท์ที่ 1 พ.ศ. 1980พ.ศ. 1982
(ค.ศ. 1437ค.ศ. 1439)
  ลาดิสเลาส์ โพสธูมัส พ.ศ. 1996พ.ศ. 1990
(ค.ศ. 1453ค.ศ. 1457)

ราชสกุลฮับส์บูร์ก: กษัตริย์แห่งโบฮีเมียแก้ไข

รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  แฟร์ดีนันด์ที่ 1 พ.ศ. 2069พ.ศ. 2107
(ค.ศ. 1526ค.ศ. 1564)
  แม็กซิมีเลียนที่ 1 พ.ศ. 2106พ.ศ. 2119
(ค.ศ. 1563ค.ศ. 1576)
  รูดอล์ฟที่ 2 พ.ศ. 2119พ.ศ. 2154
(ค.ศ. 1572ค.ศ. 1611)
  แม็ทไธยัส พ.ศ. 2154พ.ศ. 2161
(ค.ศ. 1611ค.ศ. 1618)
  แฟร์ดีนันด์ที่ 2 พ.ศ. 2164พ.ศ. 2180
(ค.ศ. 1621ค.ศ. 1637)
  แฟร์ดีนันด์ที่ 3 พ.ศ. 2168พ.ศ. 2200
(ค.ศ. 1625ค.ศ. 1657)
  เลโอโปลด์ที่ 1 พ.ศ. 2198พ.ศ. 2248
(ค.ศ. 1655ค.ศ. 1705)
  โยเซฟที่ 1 พ.ศ. 2230พ.ศ. 2254
(ค.ศ. 1687ค.ศ. 1711)
  คาร์ลที่ 2 พ.ศ. 2254พ.ศ. 2283
(ค.ศ. 1711ค.ศ. 1740)

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอแรน: กษัตริย์แห่งโบฮีเมียแก้ไข

ก่อนหน้านี้โบฮีเมียเป็นประเทศที่ไม่ได้รวมกับจักรวรรดิ ตั้งแต่รัชสมัยของจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ่า โบฮีเมียก็ถูกผนวกรวมเข้ากับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  มาเรีย เทเรซา พ.ศ. 2286พ.ศ. 2323
(ค.ศ. 1743ค.ศ. 1780)
  โยเซฟที่ 2 พ.ศ. 2323พ.ศ. 2333
(ค.ศ. 1780ค.ศ. 1790)
  เลโอโปลด์ที่ 2 พ.ศ. 2333พ.ศ. 2335
(ค.ศ. 1790ค.ศ. 1792)
  ฟรันซ์ที่ 1 พ.ศ. 2335พ.ศ. 2378
(ค.ศ. 1792ค.ศ. 1835)
  แฟร์ดีนันด์ที่ 5 พ.ศ. 2378พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1835ค.ศ. 1848)

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอแรน และราชสกุลฮับส์บูร์ก-โลทริงเงิน: กษัตริย์แห่งโบฮีเมียแก้ไข

รูป จักรพรรดิ รัชกาล ราชสกุล
ฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 พ.ศ. 2391พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1848ค.ศ. 1916)
ฮับส์บูร์ก-ลอแรน
  คาร์ลที่ 3 พ.ศ. 2459พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1916ค.ศ. 1918)
ฮับส์บูร์ก-โลทริงเงิน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข