เปิดเมนูหลัก

จักรพรรดิคาร์ลที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

สมเด็จพระจักรพรรดิชาลส์ที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (1 ตุลาคม ค.ศ. 1685 - 20 ตุลาคม ค.ศ. 1740) ชาลส์เกิด ณ เวียนนาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และอีลีนอร์ มักดาเดอลาแห่งนึมเบอร์ก อภิเษกสมรสกับ เอลิซาเบธ คริสตีนแห่งบรันสวิก มีธิดา คือ อารค์ดัชเชสมาเรีย เทเรซ่า และ อารค์ดัชเชส มาเรีย แอนนา พระองค์ทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษก ณ แฟรงเฟรต์

จักรพรรดิคาร์ลที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Johann Gottfried Auerbach 005.jpg

พระปรมาภิไธย Karl Franz Joseph Wenceslau Balthasar Johann Anton Ignatius
พระอิสริยยศ จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
กษัตริย์ฮังการี
กษัตริย์โครเอเชีย
กษัตริย์โบฮีเมีย
อารค์ดยุกแห่งออสเตรีย
อื่นๆ
ราชวงศ์ ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
บรมราชาภิเษก 22 ธันวาคม ค.ศ.1711
รัชกาล 29 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และมาเรีย เทเรซ่า หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิชาลส์ที่ 7แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 1 ตุลาคม ค.ศ.1685 เวียนนา ออสเตรีย
สวรรคต 20 ตุลาคม ค.ศ.1740 เวียนนา ออสเตรีย
พระราชบิดา สมเด็จพระจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชมารดา อีลีนอร์ มักดาเดอลาแห่งนึมเบอร์ก
พระมเหสี เอลิซาเบธ คริสตีนแห่งบรันสวิก-โวลแฟงบูทเทล
พระราชบุตร 2 คน
ลายพระอภิไธย

พระอิสริยยศแก้ไข

นอกจากนี้พระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศเป็น

ก่อนหน้า จักรพรรดิคาร์ลที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ถัดไป
สมเด็จพระจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์    
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
กษัตริย์โรมัน
กษัตริย์โบฮีเมีย
กษัตริย์ฮังการี
กษัตริย์เยอรมัน

(ค.ศ.1711-ค.ศ.1740)
  สมเด็จพระจักรพรรดิชาลส์ที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าฟีลิปที่ 4    
กษัตริย์เนเปิลส์
(ค.ศ.1714-ค.ศ.1734)
  พระเจ้าชาลส์ที่ 7
ว่าง   40x40px
สเปนิช เนเธอแลนด์ (8 มณฑล)
(ค.ศ.1713-ค.ศ.1740)
  มาเรีย เทเรซ่า
วิกเตอร์ อมเดอุส    
กษัตริย์ซิซีลี
(ค.ศ.1711-ค.ศ.1740)