รายพระนามพระมหากษัตริย์โบฮีเมีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมียเป็นตำแหน่งที่ปกครองราชอาณาจักรโบฮีเมีย ปกครองโดยดยุคในปี ค.ศ. 870 - ค.ศ. 1085, ค.ศ. 1092 - ค.ศ. 1158 และ ค.ศ. 1172 - ค.ศ. 1198 และปกครองโดยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในปี ค.ศ. 1085 - ค.ศ. 1092, ค.ศ. 1158 - ค.ศ. 1172 และ ค.ศ. 1198 - ค.ศ. 1918

รายพระนามกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย

แก้
พระมหากษัตริย์โบฮีเมีย
ราชวงศ์เปรมิสลิส
ภาพ พระนาม       รัชกาล       หมายเหตุ
  ออตโตการ์ที่ 1
(Přemysl I. Otakar)
1198–1230 Hereditary royal title approved by King Philip of Germany, confirmed by the 1212 Golden Bull of Sicily
  เวนเซสลาสที่ 1
(Václav I.)
1230–1253 โอรสออตโตการ์ที่ 1
 
ออตโตการ์ที่ 2
(Přemysl II. Otakar)
1253–1278 โอรสเวนเซสลาสที่ 1 ทรงเป็นดยุคแห่งออสเตรีย, ดยุคแห่งสตีเรีย, ดยุคแห่งคารินเทีย และดยุคแห่งคาร์นิโอลา.
 
เวนเซสลาสที่ 2
(Václav II.)
1278–1305 โอรสออตโตการ์ที่ 2 ทรงเป็นดยุคแห่งคราโคว (ตั้งแต่ 1291) และพระมหากษัตริย์โปแลนด์ (1300–1305).
 
เวนเซสลาสที่ 3
(Václav III.)
1305–1306 โอรสเวนเซสลาสที่ 2 มิได้ราชาภิเษก (ในฐานะ กษัตริย์โบฮีเมีย). ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ฮังการี และโปแลนด์

ราชวงศ์เมนฮาไนเดอร์

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  เฮนรีแห่งคารินเทีย ค.ศ. 1306ค.ศ. 1306


ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  รูดอล์ฟที่ 1 พ.ศ. 1849พ.ศ. 1850
(ค.ศ. 1306ค.ศ. 1307)

ราชวงศ์เมนฮาไนเดอร์

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  เฮนรีแห่งคารินเทีย ค.ศ. 1307 – ค.ศ. 1310

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก

แก้
พระรูป พระนาม รัชกาล Notes
 
จอห์นพระเนตรบอด
(Jan Lucemburský)
1310–1346 ชามาดาเวนเคสเลาส์ที่ 2
 
คาร์ลที่ 1
(Karel I.)
1346–1378 พระราชโอรสในจอห์น ทั้งเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในพระนาม คาร์ลที่ 4
 
เวนเคสเลาส์ที่ 4
(Václav IV.)
1378–1419 พระราชโอรสในคาร์ลที่ 1 ทรงเป็นกษัตริย์แห่งชาวโรมันถึง 1400
  ซิกิสมุนด์
(Zikmund)
1419–1437 พระอนุชาในเวนเคสเลาส์ที่ 4 การปกครองมีผลช่วง 1436–1437 (เพราะการปฏิวัติฮัสไซต์) ทั้งเป็นจักรพรรดิจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และกษัตริย์ฮังการี

ฮับส์บูร์กสายอัลเบอร์ไทน์: กษัตริย์แห่งโบฮีเมีย

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  อัลเบรชท์ที่ 1 ค.ศ. 1437 – ค.ศ. 1439
  ลาดิสเลาส์ โพสธูมัส ค.ศ. 1453 – ค.ศ. 1457

นอกราชวงศ์

แก้
นอกราชวงศ์
พระรูป พระนาม รัชกาล หมายเหตุ
  จอร์จแห่งโพดบราดี
(Jiří z Poděbrad)
1457–1471 Elected king from the Czech noble family House of Kunštát. Although he had descendants, the succession devolved to the prince from Polish kingdom.
  แมทเทียส คอร์วินุส
(Matyáš Korvín)
1469–1490 King of Hungary, elected by the insurgent Catholic Czech aristocrats as anti-king in 1469, but never crowned. In 1479, he agreed to limit his rule to Moravia, Silesia, and Lusatia, while retaining his title.

ราชสกุลฮับส์บูร์ก: กษัตริย์แห่งโบฮีเมีย

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  แฟร์ดีนันด์ที่ 1 ค.ศ. 1526–ค.ศ. 1564
  แม็กซิมีเลียนที่ 1
ค.ศ. 1563–ค.ศ. 1576
  รูดอล์ฟที่ 2 ค.ศ. 1572–ค.ศ. 1611
  แม็ทไธยัส ค.ศ. 1611 – [[ค.ศ. 1618
  แฟร์ดีนันด์ที่ 2 ค.ศ. 1621 – ค.ศ. 1637
  แฟร์ดีนันด์ที่ 3 ค.ศ. 1625 – ค.ศ. 1657
  เลโอโปลด์ที่ 1 ค.ศ. 1655 – ค.ศ. 1705
  โยเซฟที่ 1 ค.ศ. 1687 – ค.ศ. 1711
  คาร์ลที่ 2 ค.ศ. 1711 – ค.ศ. 1740

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอแรน: กษัตริย์แห่งโบฮีเมีย

แก้

ก่อนหน้านี้โบฮีเมียเป็นประเทศที่ไม่ได้รวมกับจักรวรรดิ ตั้งแต่รัชสมัยของจักรพรรดินีนาถมาเรีย เทเรซ่า โบฮีเมียก็ถูกผนวกรวมเข้ากับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  มาเรีย เทเรซา ค.ศ. 1743 – ค.ศ. 1780
  โยเซฟที่ 2 ค.ศ. 1780 – ค.ศ. 1790
  เลโอโปลด์ที่ 2 ค.ศ. 1790 – ค.ศ. 1792
  ฟรันซ์ที่ 1 ค.ศ. 1792 – ค.ศ. 1835
  แฟร์ดีนันด์ที่ 5 ค.ศ. 1835 – ค.ศ. 1848

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอแรน และราชสกุลฮับส์บูร์ก-โลทริงเงิน: กษัตริย์แห่งโบฮีเมีย

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล ราชสกุล
  ฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 ค.ศ. 1848 – ค.ศ. 1916 ฮับส์บูร์ก-ลอแรน
  คาร์ลที่ 3 ค.ศ. 1916 – ค.ศ. 1918 ฮับส์บูร์ก-โลทริงเงิน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rulers_of_Bohemia