รายพระนามผู้ปกครองแห่งฮังการี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชาธิปไตยของฮังการี ประกอบด้วย 2 พระอิสริยยศ คือ เจ้าฟ้าเอกแห่งชาวฮังการี (ฮังการี: Nagyfejedelem , อังกฤษ: Grand Prince of the Hungarians) เป็นตำแหน่งที่ปกครองราชรัฐฮังการีตั้งแต่ ค.ศ. 895 - ค.ศ. 1000 และ พระมหากษัตริย์แห่งฮังการี (ฮังการี: magyar király,อังกฤษ: King of Hungary) เป็นตำแหน่งที่ปกครองราชอาณาจักรฮังการี ตั้งแต่ ค.ศ. 1000 - ค.ศ. 1918 และในรัชสมัยของจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ราชอาณาจักรฮังการีก็ได้ถูกผนวกรวมเข้ากับจักรวรรดิออสเตรียตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ผู้ปกครองกึ่งตำนานก่อนการพิชิต

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล เสกสมรส พระอิสริยยศ
  แลแวดี เติร์ชฟู ? ป. 850 (?) เจ้าหญิงคาร์ซาร์ เจ้าแห่งเผ่าฮังการี
  อาลโมส แวเซร์ ป. 850 ป. 895 ไม่ทราบ เจ้าผู้ปกครองอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชนเผ่าฮังการี

เจ้าฟ้าเอกแห่งชาวฮังการี

แก้

ราชวงศ์อาร์ปัด

แก้

รายพระนามพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าเอกในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 10 มักเป็นที่ถกเถียง เนื่องจากประเทศฮังการีประกอบด้วยหลายเผ่าที่มีผู้นำหลายคน รายพระนามที่ถูกเสนอมากที่สุด ได้แก่

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล อภิเษกสมรส ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อาร์ปัด ป. 895 ป. 907 ไม่ทราบ  • พระโอรสของอาลโมส
  โชอาตา ป. 907 ป. 947 ธิดาของเมนูมาโรท (?)  • พระโอรสของอาร์ปัด
  ฟาลิชี ป. 947 ป. 955 ไม่ทราบ  • พระนัดดาของอาร์ปัด
  ทักโชนยา ป. 955 ป. 972 สตรีชาวคูมัน  • พระโอรสของโซอาตา
  กีซา ป. 972 997 ชาโรล์ต  • พระโอรสของทักโซนยา
  อิชต์วาน 997 25 ธันวาคม 1000 กิเซลล์แห่งบาวาเรีย  • พระโอรสของกีซา

ราชวงศ์อาร์ปัด

แก้
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล อภิเษกสมรส ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  เซนต์ อิชต์วานที่ 1 25 ธันวาคม 1000 15 สิงหาคม 1038 กิเซลล์แห่งบาวาเรีย พระโอรสในเจ้าฟ้าเอกกีซา
  ปีแตร์
the Venetian
(ครั้งแรก)
15 สิงหาคม 1038 กันยายน 1041 (1) ไม่ปรากฏ
(2) จูดิธแห่งชไวน์เฟิร์ต (?)
 • พระภาติยะในพระเจ้าอิชต์วานที่ 1
  ชามูแอล กันยายน 1041 5 กรกฎาคม 1044
ยุทธการที่เมนโฟ
พระธิดาในเจ้าฟ้าเอกกีซา  • พระเทวัญในพระเจ้าอิชต์วานที่ 1
  ปีแตร์
the Venetian
(ครั้งที่สอง)
5 กรกฎาคม 1044 กันยายน 1046 (1) ไม่ปรากฏ
(2) จูดิธแห่งชไวน์เฟิร์ต (?)
 • พระภาติยะในพระเจ้าสตีเฟนที่ 1
  อันดราชที่ 1
พระองค์ขาว
กันยายน 1046 ธันวาคม 1060 อนาสตาเซียแห่งเคียฟ  • พระราชปนัดดาในเจ้าฟ้าเอกทักโชนยา
  บีลาที่ 1
ผู้ชนะ
6 ธันวาคม 1060 11 กันยายน 1063 ริเชซาแห่งโปแลนด์  • พระราชปนัดดาในเจ้าฟ้าเอกทักโชนยา

 • พระอนุชาในพระเจ้าอันดราชที่ 1

  ชาลามอน กันยายน 1063 14 มีนาคม 1074 Judith of Swabia  • พระราชโอรสในพระเจ้าอังดราชที่ 1
  กีซาที่ 1
Magnus
14 มีนาคม 1074 25 เมษายน 1077 (1) โซเฟีย
(2) ซีนาดีน
 • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 1
  เซนต์ ลาสโลที่ 1 25 เมษายน 1077 29 กรกฎาคม 1095 (1) ไม่ปรากฏนาม (?)
(2) อเดเลดแห่งไรน์เฟลเดน
 • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 1

 • พระอนุชาในพระเจ้ากีซาที่ 1

  คาลมาน
ผู้ทรงอัจริยภาพ
1095 3 กุมภาพันธ์ 1116 (1) เฟลิเซียแห่งซิซิลี
(2) ยูเฟเมียแห่งเคียฟ
 • พระราชโอรสในพระเจ้ากีซาที่ 1
  อิชต์วานที่ 2 3 กุมภาพันธ์ 1116 1 มีนาคม 1131 พระราชธิดาใน โรเบิร์ตแห่งคาปัว  • พระราชโอรสในคาลมาน
  บีลาที่ 2
ผู้มีพระเนตรบอด
28 เมษายน 1131 13 กุมภาพันธ์ 1141 เฮเลนาแห่งราสเซีย  • พระราชนัดดาในพระเจ้ากีซาที่ 1

 • พระภาดาในพระเจ้าอิชต์วานที่ 2

  กีซาที่ 2 16 กุมภาพันธ์ 1141 31 พฤษภาคม 1162 ยูโฟรซีนแห่งเคียฟ  • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 2
  อิชต์วานที่ 3 มิถุนายน 1162 4 มีนาคม 1172 แอกเนสแห่งออสเตรีย  • พระราชโอรสในพระเจ้ากีซาที่ 2
  ลาสโลที่ 2
(กษัตริย์ปรปักษ์)
มิถุนายน 1162 14 มกราคม 1163 ไม่ปรากฏนาม  • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 2

 • พระอนุชาในพระเจ้ากีซาที่ 2

  อิชต์วานที่ 4
(กษัตริย์ปรปักษ์)
27 มกราคม 1163 11 เมษายน 1165 มาเรีย กอมเนน  • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 2

 • พระอนุชาในพระเจ้ากีซาที่ 2

  บีลาที่ 3 มีนาคม 1172 23 เมษายน 1196 (1) แอกเนสแห่งแอนติออก
(2) มาร์กาเรตแห่งฝรั่งเศส
 • พระราชโอรสในพระเจ้ากีซาที่ 2

 • พระอนุชาในพระเจ้าอิชต์วานที่ 3

  อิมแร เมษายน 1196 30 พฤศจิกายน 1204 คอนสแตนซ์แห่งอารากอน  • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 3
  ลาสโลที่ 3 30 พฤศจิกายน 1204 7 พฤษภาคม 1205 มิได้ทรงอภิเษกสมรส  • พระราชโอรสในพระเจ้าอิมแร
  อันดราชที่ 2
the Jerosolimitan
29 พฤษภาคม 1205 21 กันยายน 1235 (1) เกอร์ทรูดแห่งเมราเนีย
(2) โยลันดาแห่งกูร์เตอเน
(3) เบียทริซแห่งเอสต์
 • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 3

 • พระอนุชาในพระเจ้าอิมแร

  บีลาที่ 4
ผู้ค้นพบพระองค์ที่ 2
14 ตุลาคม 1235 3 พฤษภาคม 1270 มาเรีย ลาสการีนา  • พระราชโอรสในพระเจ้าอันดราชที่ 2
  อิชต์วานที่ 5 พฤษภาคม 1270 6 สิงหาคม 1272 เอลิซาเบธแห่งคิวมาน  • พระราชโอรสในพระเจ้าบีลาที่ 4
  ลาสโลที่ 4
คิวมาน
3 กันยายน 1272 10 กรกฎาคม 1290 เอลิซาเบธแห่งซิซิลี  • พระราชโอรสในพระเจ้าอิชต์วานที่ 5
  อันดราชที่ 3
the Venetian
23 กรกฎาคม 1290 14 มกราคม 1301 (1) ฟาเนนนาแห่งคูยาเวีย
(2) แอกเนสแห่งออสเตรีย
 • พระราชนัดดาในพระเจ้าอันดราชที่ 2

ราชวงศ์เปรมิสลิด (1301–1305)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
เวนเคสเลาส์
ลาดิสเลาส์
27 สิงหาคม 1301

9 ตุลาคม 1305
    6 ตุลาคม 1289
ปราก

พระราชโอรสในพระเจ้าเวนเคสเลาส์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย กับ จูดิธแห่งฮับส์บูร์ก
วิโอลาแห่งเทสเชน
5 ตุลาคม 1305
ปราก

ไร้รัชทายาท
4 สิงหาคม 1306
โอโลมุก
พระชนมพรรษา 16 พรรษา
พระราชปทินัดดาในพระเจ้าเบลาที่ 4


ราชวงศ์วิทเทลส์บัค (1305–1307)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
ออตโต
9 ตุลาคม 1305

พฤษภาคม 1307
    11 กุมภาพันธ์ 1261
บูร์กโฮเซน

พระราชโอรสในไฮน์ริคที่ 13 ดยุคแห่งบาวาเรีย และ เอลิซาเบธแห่งฮังการี
(1) แคทเธอรีนแห่งฮับส์บูร์ก
มกราคม 1279
ไร้รัชทายาท
(2) แอกเนสแห่งกลอโก
18 พฤษภาคม 1309
2 พระองค์
9 พฤศจิกายน 1312
แลนด์ชัท
พระชนมพรรษา 51 พรรษา
พระราชนัดดาในพระเจ้าเบลาที่ 4

ราชวงศ์อองจู (1308–1395)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
กาโรยที่ 1
ชาร์ลส์ โรแบร์ต
17 พฤศจิกายน 1308

16 กรกฎาคม 1342
    1288
เนเปิลส์

พระราชโอรสในชาร์ลส์ มาร์แตลแห่งอองจูและเคลมองซ์แห่งออสเตรีย
(4) เอลิซาเบธแห่งโปแลนด์
6 กรกฎาคม 1320
วิแซกกราด

5 พระองค์
16 กรกฎาคม 1342
วิแซกกราด
พระชนมพรรษา 53–54 พรรษา
พระราชปนัดดาในพระเจ้าสตีเฟนที่ 5
พระเจ้าลาโยสที่ 1
มหาราช
21 กรกฎาคม 1342

10 กันยายน 1382
    5 มีนาคม 1326
วิแซกกราด

พระราชโอรสในพระเจ้าคาร์ลที่ 1 แห่งฮังการี และ เอลิซาเบธแห่งโปแลนด์
(1) มาร์กาเรตแห่งโบฮีเมีย
3 สิงหาคม 1342
วิแซกกราด
ไร้รัชทายาท
(2) เอลิซาเบธแห่งบอสเนีย
20 June 1353
บูดา
3 พระองค์
10 กันยายน 1382
นักซอมบัต
พระชนมพรรษา 56 พรรษา
พระมหากษัตริย์ฮังการีและโปแลนด์
แมรี่
17 กันยายน 1382

31 ธันวาคม 1385
    14 เมษายน 1371
บูดา

พระราชธิดาในพระเจ้าลุดวิกมหาราช และ เอลิซาเบธแห่งบอสเนีย
ซิกิสมุนด์แห่งลักเซมเบิร์ก
1 พฤศจิกายน 1385
บูดา

1 พระองค์
17 พฤษภาคม 1395
บูดา
พระชนมพรรษา 24 พรรษา
พระราชินีนาถพระองค์แรกของฮังการี
สมัยแรก
กาโรยที่ 2
ผู้เตี้ยสั้น
31 ธันวาคม 1385

24 กุมภาพันธ์ 1386
    1345
เนเปิลส์

พระราชโอรสในหลุยส์แห่งดูราซโซและมาร์กาเร็ตแห่งซานเซเวริโน
มาร์กาเร็ตแห่งดูราซโซ
24 มกราคม 1369
เนเปิลส์

3 พระองค์
24 กุมภาพันธ์ 1386
วิแซกกราด
พระชนมพรรษา 41 พรรษา
พระราชปทินัดดาในพระเจ้าสตีเฟนที่ 5 แห่งฮังการี
พระมหากษัตริย์ฮังการีและ เนเปิลส์
แมรี่
และ ซิกิสมุนด์ (1387–)
24 กุมภาพันธ์ 1386

17 พฤษภาคม1395
    14 เมษายน 1371
บูดา

พระราชธิดาในพระเจ้าลุดวิกมหาราช และ เอลิซาเบธแห่งบอสเนีย
ซิกิสมุนด์แห่งลักเซมเบิร์ก
1 พฤศจิกายน 1385
บูดา

1 พระองค์
17 พฤษภาคม 1395
บูดา
พระชนมพรรษา 24 พรรษา
สมัยที่ 2

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก (1387–1437)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
ซิกิสมุนด์
และ แมรี่ (1387–1395)
31 มีนาคม 1387

9 ธันวาคม 1437
    14 กุมภาพันธ์ 1368
นูเรมเบิร์ก

พระราชโอรสในจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และ เอลิซาเบธแห่งโพเมราเนีย
(1) แมรี่แห่งฮังการี
1 พฤศจิกายน 1385
บูดา
1 พระองค์
(2) บาร์บาราแห่งซิลลี
6 ธันวาคม 1405
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์
2 พระองค์
9 ธันวาคม 1437
ซีนอจโม
พระชนมพรรษา 69 พรรษา
สืบเชื้อสายมาจากเบลาที่ 4 แห่งฮังการี และเป็นพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่แห่งฮังการี


ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (1437–1457)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
อัลเบรช
ผู้ยิ่งใหญ่
18 ธันวาคม 1437

27 ตุลาคม 1439
    10 สิงหาคม 1397
เวียนนา

พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 4 ดยุคแห่งออสเตรียและโจอันนา โซเฟียแห่งบาวาเรีย
เอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก
19 เมษายน 1422
เวียนนา

4 พระองค์
27 ตุลาคม 1439
เนซเมลี
พระชนมพรรษา 42 พรรษา
สืบเชื้อสายจากพรัเจ้าเกซาที่ 2 แห่งฮังการีและเป็นพระชามาดาในพระเจ้าซิกิสมุนด์
ลาดิสเลาส์ที่ 5
ผู้กำเนิดหลังสิ้นพระบิดา
15 พฤษภาคม 1440

23 พฤศจิกายน 1457
    22 กุมภาพันธ์ 1440
โกมารม

พระราชโอรสในพระเจ้าอัลเบรชกับ เอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก
มิได้อภิเษกสมรส
ไร้รัชทายาท
23 พฤศจิกายน 1457
ปราก
พระชนมพรรษา 17 พรรษา
พระมหากษัตริย์ฮังการี โบฮีเมียและดยุคแห่งออสเตรีย

ราชวงศ์จากีลลอน (1440–1444)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
วลาดิสเลาส์ที่ 1
Vladislaus of Varna
17 กรกฎาคม 1440

10 พฤศจิกายน 1444
    31 ตุลาคม 1424
คราโคว

พระราชโอรสในพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2 ยากีลโล และโซเฟียแห่งฮัลชานี
มิได้อภิเษกสมรส
ไร้รัชทายาท
10 พฤศจิกายน 1444
วาร์นา
พระชนมพรรษา 20 พรรษา
สืบเชื้อสายมาจากเบลาที่ 4 แห่งฮังการี

ราชวงศ์ฮุนยาดี (1458–1490)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
แมทเธียสที่ 1
ผู้ยุติธรรม
24 มกราคม 1458

6 เมษายน 1490
    23 กุมภาพันธ์ 1443
โคโลซวาร์

พระโอรสในยาโนส ฮุนยาดีและเอลิซาเบธ ซสิลาจี
(1) แคทเธอรีนแห่งโพเดบราดี
1 พฤษภาคม 1463
บูดา
ไร้รัชทายาท
(2) เบียทริซแห่งเนเปิลส์
22 ธันวาคม 1476
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์
ไร้รัชทายาท
6 เมษายน 1490
เวียนนา
พระชนมพรรษา 47 พรรษา
ไม่ใช่ขัติยวงศ์

ราชวงศ์จากีลลอน (1440–1444)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส
พระทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
วลาดิสเลาส์ที่ 2
วลาดิสเลาส์ ดอบเซ
15 กรกฎาคม 1490

13 มีนาคม 1516
    1 มีนาคม 1456
คราโคว

พระราชโอรสในพระเจ้าคาซิเมียร์ที่ 4 แห่งจากีลลอนและเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย
อานน์แห่งฟัวซ์-ชองดาล
29 กันยายน 1502
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์

2 พระองค์
13 มีนาคม 1516
บูดา
พระชนมพรรษา 60 พรรษา
พระราชนัดดาในพระเจ้าอัลเบรช

พระมหากษัตริย์ฮังการีและ โบฮีเมีย

ลุดวิกที่ 2
13 มีนาคม 1516

29 August 1526
    1 กรกฎาคม 1506
บูดา

พระราชโอรสในพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2 แห่งฮังการีและ แอนน์แห่งฟัวศ์-กองดาล
มาเรียแห่งฮังการี
4 มิถุนายน 1508
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์

ไร้รัชทายาท
29 สิงหาคม 1526
โมเฮ็คส์
พระชนมพรรษา 20 พรรษา
กษัตริย์ฮังการีและโบฮีเมีย

ราชวงศ์ซาโปลยา (1526–1570)

แก้
พระนาม
รัชสมัย
พระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ พระบรมราชสมภพ/
พระราชบุพการี
อภิเษกสมรส/
พระรัชทายาท
สวรรคต หมายเหตุ
ยาโนสที่ 1
ยาโนส ซาโปลยยา
11 พฤศจิกายน 1526

กรกฎาคม 1540
    1487
เซเปสวาลายา

พระโอรสในสตีเฟน ซาโปลยาและเฮดวิกแห่งเซียสซิน
อิซาเบลลา ยากีลลอน
2 มีนาคม 1539
เซแก็ชแฟเฮร์วาร์
1 พระองค์
กรกฎาคม 1540
ซาสเซเบส
พระชนมพรรษา 53 พรรษา
เชื้อสายใน พระเจ้าเบลาที่ 4
ปรปักษ์กับเฟอร์ดินานด์ที่ 1
ยาโนสที่ 2
ยาโนส ซิกสมุนด์
13 กันยายน 1540

16 สิงหาคม 1570
    7 กรกฎาคม 1540
บูดา

พระราชโอรสในพระเจ้ายาโนสที่ 1 และอิซาเบลลา ยากีลลอน
มิได้อภิเษกสมรส
ไร้รัชทายาท
14 มีนาคม 1571
กิวลาเฟเอร์วาร์
พระชนมพรรษา 30 พรรษา
ได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ฮังการี
ปฏิปักษ์กับเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และแม็กซิมิเลียน

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังการี

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  เฟอร์ดินานด์ที่ 1 พ.ศ. 2069 – พ.ศ. 2107
(ค.ศ. 1526–ค.ศ. 1564)
  แม็กซิมิเลียนที่ 1 พ.ศ. 2106 – พ.ศ. 2119
(ค.ศ. 1563–ค.ศ. 1576)
  รูดอล์ฟที่ 1 พ.ศ. 2119 – พ.ศ. 2151
(ค.ศ. 1572 – ค.ศ. 1608)
  แม็ทไธยัส พ.ศ. 2151 – พ.ศ. 2162
(ค.ศ. 1608 – ค.ศ. 1619)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 2 พ.ศ. 2161 – พ.ศ. 2180
(ค.ศ. 1618 – ค.ศ. 1637)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 3 พ.ศ. 2168 – พ.ศ. 2200
(ค.ศ. 1625 – ค.ศ. 1657)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 4 พ.ศ. 2190 – พ.ศ. 2197
(ค.ศ. 1647 – ค.ศ. 1654)
  ลีโอโพลด์ที่ 1 พ.ศ. 2198 – พ.ศ. 2248
(ค.ศ. 1655 – ค.ศ. 1705)
  โจเซฟที่ 1 พ.ศ. 2230 – พ.ศ. 2254
(ค.ศ. 1687 – ค.ศ. 1711)
  กาโรยที่ 3 พ.ศ. 2254 – พ.ศ. 2283
(ค.ศ. 1711 – ค.ศ. 1740)

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังการี

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  มาเรีย เทเรซ่า พ.ศ. 2284 – พ.ศ. 2323
(ค.ศ. 1741 – ค.ศ. 1780)
  โจเซฟที่ 2 พ.ศ. 2323 – พ.ศ. 2333
(ค.ศ. 1780 – ค.ศ. 1790)
  ลีโอโพลด์ที่ 2 พ.ศ. 2333 – พ.ศ. 2335
(ค.ศ. 1790 – ค.ศ. 1792)
  ฟรานซ์ที่ 1 พ.ศ. 2335 – พ.ศ. 2378
(ค.ศ. 1792 – ค.ศ. 1835)
  เฟอร์ดินานด์ที่ 5 พ.ศ. 2378 – พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1835 – ค.ศ. 1848)

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน และราชสกุลฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังการี

แก้
รูป จักรพรรดิ รัชกาล ราชสกุล
  ฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 พ.ศ. 2391 – พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1848 – ค.ศ. 1916)
ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน
  กาโรยที่ 4 พ.ศ. 2459 – พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1916 – ค.ศ. 1918)
ฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน และราชสกุลฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน: ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์

แก้
รูป ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ รัชกาล ราชสกุล
  กาโรยที่ 4 พ.ศ. 2461 – พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1918 – ค.ศ. 1922)
ฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน
  ออตโตที่ 2 พ.ศ. 2465 –พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 1922-ค.ศ. 2011)
ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน
  กาโรยที่ 5 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์
ฮับส์บูร์ก-โลทรินเจน

อ้างอิง

แก้
  • Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század) , főszerkesztő: Kristó, Gyula, szerkesztők: Engel, Pál és Makk, Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994)
  • Magyarország Történeti Kronológiája I-III. – A kezdetektől 1526-ig; 1526-1848, 1848-1944, főszerkesztő: Benda, Kálmán (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 1982, 1993)
  • Magyar Történelmi Fogalomtár I-II. – A-K; L-ZS, főszerkesztő: Bán, Péter (Gondolat, Budapest, 1989)