รายพระนามพระมหากษัตริย์นาโปลี

นี่คือรายพระนามพระมหากษัตริย์นาโปลี

รายพระนาม

แก้

ราชวงศ์กาเปเตียง-อองชู

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี
  พระเจ้าชาลส์ที่ 1
(1266-1285)
ค.ศ. 1266 ค.ศ. 1285 บรีทีส์แห่งโปรวีนส์
(พระราชโอรส/ธิดา 7 คน)
มากาเร็ตแห่งเบอร์กันดี
(โอรส/ธิดา 1 คน)
  พระเจ้าชาลส์ที่ 2
(1285-1309)
ค.ศ. 1248 ค.ศ. 1309 มาเรีย แห่ง ฮังการี
(พระราชโอรส/ธิดา 14 คน)
  พระเจ้าโรเบรต์
(1309-1343)
ค.ศ. 1277 ค.ศ. 1343 โยลานดาแห่งอรากอน
(พระราชโอรส/ธิดา 2 คน)
ซานจาแห่งมาโจก้า
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
  สมเด็จพระราชินีนาถโจวันนาที่ 1
(1343-1382)
ค.ศ. 1328 ค.ศ. 1382 แอนเดรีย,ดยุคคาราเบีย
(พระราชโอรส/ธิดา 1 คน)
หลุยส์แห่งตารอนโต
(โอรส/ธิดา 2 คน)
พระเจ้าเจมส์ที่ 4 แห่งมาโจก้า
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
ออตโต,ดยุคบรันสสิกและกรูเบนฮาเกนท
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)

ราชวงศ์อองจู-ดารูซโซ

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมถพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี
  พระเจ้าชาลส์ที่ 3 ค.ศ. 1345 ค.ศ. 1386 มาจีริท้าแห่งดูรัสโส
(พระราชโอรส/ธิดา 3 คน)
  พระเจ้าลาดิสรัส ค.ศ. 1376 ค.ศ. 1414 คลอสตานซา เดอ เรนอนท์
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
มารีแห่งลูซินกัน
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
แมรี่แห่งอิงไฮัด์
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
  พระเจ้าโจวนที่ 2 ค.ศ. 1373 ค.ศ. 1435 วิลเลียม,ดยุคออสเตรีย
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
เจมส์ที่ 2 เคานต์แห่งคลามาสต์
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 1 ค.ศ. 1339 ค.ศ. 1384 มารีแห่งบวส์
(พระราชโอรส/ธิดา 3 คน)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 ค.ศ. 1377 ค.ศ. 1417 โยลันเดอแห่งอารากอน
(พระราชโอรส/ธิดา 5 คน)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 3 ค.ศ. 1403 ค.ศ. 1434 มากาเร็ตแห่งชาวอย
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
  พระเจ้าเรอเนที่ 1 ค.ศ. 1435 ค.ศ. 1480 อิสซาเบลลาดัชเชสแห่งลอร์แรน
(พระราชโอรส/ธิดา 10 คน)
ยีนแห่งลาวอว์
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี
  พระเจ้าอฟองโซที่ 1 ค.ศ. 1396 ค.ศ. 1458 มาเรียแห่งคาสตีล
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
  พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 ค.ศ. 1423 ค.ศ. 1494 อิซาเบลแห่งตารานโต
(พระราชโอรส/ธิดา 6 คน)
โจแอนนาแห่งอรากอน
(พระราชโอรส/ธิดา 2 คน)
  พระเจ้าอฟองโซที่ 2 ค.ศ. 1448 ค.ศ. 1495 เอาโอโพลิต้า มาเรีย สโฟซา
(พระราชโอรส/ธิดา 3 คน)
ทโรเกีย สโสล่า
(พระราชโอรส/ธิดา 2 คน)
  พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 ค.ศ. 1469 ค.ศ. 1496 จีโอวานาแห่งเนเปิลส์
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
  พระเจ้าเฟเดริกที่ 4 ค.ศ. 1452 ค.ศ. 1504 แอนนาแห่งชาวอย
(พระราชโอรส/ธิดา 1 คน)
อิซาเบลลาแห่งบาโซ
(พระราชโอรส/ธิดา 5 คน)

อิทธิพลจากฝรั่งเศส

แก้

ราชวงศ์วาลัวส์ออร์เลออง

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 4 ค.ศ. 1462 ค.ศ. 1515 จวนแห่งฝรั่งเศส
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี )
แอนน์แห่งบริตานี
(พระราชโอรส/ธิดา 4 คน)
แมรีแห่งอังกฤษ
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)

อิทธิพลจากสเปน

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี ตราอารม์
  พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 3 ค.ศ. 1452 ค.ศ. 1516 อิซาเบลลาแห่งคาสตีล
(พระราชโอรส/ธิดา 5 คน)
เจอร์เมนแห่งฟออิกซื
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
 
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี ตราอารม์
  พระเจ้าชาลส์ที่ 4
รวมกับโจแอนนา
ค.ศ. 1500 ค.ศ. 1558 อิซาเบลลาแห่งโปรตุเกส
(พระราชโอรส/ธิดา 3 คน)
 
  พระเจ้าฟิลิปที่ 1 ค.ศ. 1527 ค.ศ. 1598 มาเรียแห่งโปรตุเกส
(พระราชโอรส/ธิดา 1 คน)
แมรีแห่งอังกฤษ
(โอรส/ธิดา ไม่มี)
เอลิซาเบธแห่งวาลัวส์
(พระราชโอรส/ธิดา 2คน)
อนาแห่งออสเตรีย
(โอรส/ธิดา 5 คน)
 
  พระเจ้าฟีลิปที่ 2 ค.ศ. 1578 ค.ศ. 1621 มากาเร็ตแห่งออสเตรีย
(พระราชโอรส/ธิดา 5 คน)
 
  พระเจ้าฟีลิปที่ 3 ค.ศ. 1605 ค.ศ. 1665 เอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศส
(พระราชโอรส/ธิดา 7 คน)
มาเรียนาแห่งออสเตรีย
(โอรส/ธิดา 5 คน)
 
  พระเจ้าชาลส์ที่ 5 ค.ศ. 1661 ค.ศ. 1700 มาเรีย ลุยซาแห่ง ออร์เลอองส์
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
มาเรีย แอนนา แห่งพาเลนทาน์
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
 
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี ตราอารม์
  พระเจ้าฟีลิปที่ 4 ค.ศ. 1683 ค.ศ. 1746 มาเรียลุยซาแห่งซาวอย
(พระราชโอรส/ธิดา 2 คน)
เอลิซาเบธแห่งปาร์มา
(พระราชโอรส/ธิดา 6 คน)
 

อิทธิพลจากออสเตรีย

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี ตราอารม์
  พระเจ้าชาลส์ที่ 6 ค.ศ. 1685 ค.ศ. 1740 เอลิซาเบธ คริสตีนแห่งบรันสวิก โวเฟนบัทเทล
(พระราชโอรส/ธิดา 2 คน)
 

ราชวงศ์บูร์บงเนเปิลส์

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี ตราอารม์
  พระเจ้าชาลส์ที่ 7 ค.ศ. 1716 ค.ศ. 1788 มาเรีย อมาลีแห่งแซกโซนี
(พระราชโอรส/ธิดา 13 คน)
 
  พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 ค.ศ. 1751 ค.ศ. 1825 มาเรีย แคโรราน์ แห่งออสเตีย
(พระราชโอรส/ธิดา 17 คน)
ลูเซีย มิกเรียซิโอ
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
ไม่มีข้อมูล

ราชวงศ์โบนาปาร์ต

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี ตราอารม์
  พระเจ้าโจเซฟที่ 1 ค.ศ. 1768 ค.ศ. 1844 จูลาย คารี่
(พระราชโอรส/ธิดา 3 คน)
 
  พระเจ้าโจอาคิมที่ 1 ค.ศ. 1767 ค.ศ. 1815 คาโรราน์ โบนาปาร์ต
(พระราชโอรส/ธิดา 3 คน)
 

ราชวงศ์บูร์บงเนเปิลส์

แก้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต พระอัครมเหสี/พระราชสวามี ตราอารม์
  พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 ค.ศ. 1751 ค.ศ. 1825 มาเรีย แคโรราน์ แห่งออสเตีย
(พระราชโอรส/ธิดา 17 คน)
ลูเซีย มิกเรียซิโอ
(พระราชโอรส/ธิดา ไม่มี)
ไม่มีข้อมูล

ดูเพิ่ม

แก้