จักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (เยอรมัน: Maximilian II, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) (31 กรกฎาคม ค.ศ. 1527 - 12 ธันวาคม ค.ศ. 1576) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโบฮีเมีย พระมหากษัตริย์แห่งฮังการี และจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 1
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิรูด็อล์ฟที่ 2
ประสูติ31 กรกฎาคม ค.ศ. 1527
เวียนนา, ออสเตรีย
สวรรคต12 ธันวาคม ค.ศ. 1576
(49 ปี 134 วัน)
เรเกินส์บวร์ค

อ้างอิง

แก้