พรรคประชาชนแรงงานฮังการี

พรรคประชาชนแรงงานฮังการี (ฮังการี: Magyar Dolgozók Pártja, MDP) เป็นพรรคการเมืองและพรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐประชาชนฮังการีตั้งแต่ ค.ศ. 1948–1956 ก่อตั้งโดยการรวมพรรคคอมมิวนิสต์ฮังการีและพรรคสังคมประชาธิปไตยฮังการี จนพรรคถูกยุบลงในช่วงการปฏิวัติฮังการี พรรคได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคแรงงานสังคมนิยมฮังการี

พรรคประชาชนแรงงานฮังการี
Magyar Dolgozók Pártja
ผู้นำคนแรกมาทยาช ราโคชี
ผู้นำคนสุดท้ายยาโนช กาดาร์
รวมตัวกับพรรคคอมมิวนิสต์ฮังการีและพรรคสังคมประชาธิปไตยฮังการี
ถัดไปพรรคแรงงานสังคมนิยมฮังการี
ที่ทำการบูดาเปสต์, สาธารณรัฐประชาชนฮังการี
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์,
มาร์กซิสต์–เลนินนิสต์
จุดยืนซ้ายจัด
กลุ่มระดับสากลโคมินฟอร์ม
ธงประจำพรรค
Flag of the Hungarian Working People's Party.svg
การเมืองฮังการี
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง