สำนักข่าวและข้อมูลคอมมิวนิสต์ หรือ โคมินฟอร์ม (อังกฤษ: Communist Information Bureau, Cominform) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สำนักข่าวและข้อมูลพรรคแรงงานและพรรคคอมมิวนิสต์ (อังกฤษ: Information Bureau of the Communist and Workers' Parties) เป็นองค์กรคอมมิวนิสต์สากลที่มาแทนที่องค์การคอมมิวนิสต์โลกที่สาม หรือโคมินเทิร์น ซึ่งถูกยุบลงใน ค.ศ. 1943

สำนักข่าวและข้อมูลคอมมิวนิสต์
ก่อตั้งกันยายน ค.ศ. 1947
ยุบ17 เมษายน ค.ศ. 1956
ก่อนหน้าโคมินเทิร์น
ที่ทำการเบลเกรด ยูโกสลาเวีย (1947–1948)
บูคาเรสต์ โรมาเนีย (1948–1956)
หนังสือพิมพ์For Lasting Peace, for People's Democracy!
อุดมการณ์
สีแดง

หน้าที่ของโคมินฟอร์มคือการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับขบวนการคอมมิวนิสต์ในกลุ่มตะวันออกและทั่วโลกโดยมีหนังสือพิมพ์ For Lasting Peace, for People's Democracy! เป็นกระบอกเสียงให้

โคมินฟอร์มมีที่ทำการที่นครเบลเกรดในยูโกสลาเวีย ภายหลังจากที่ยูโกสลาเวียออกจากกลุ่มในเหตุการณ์ความแตกแยกระหว่าง ยูโกสลาเวีย-โซเวียต โคมินฟอร์มได้ย้ายที่ทำการไปยังนครบูคาเรสต์ในโรมาเนีย โคมินฟอร์มยังเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อโจมตียูโกสลาเวีย

โคมินฟอร์มถูกยุบลงในวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1956 หลังจากที่ยูโกสลาเวียและสหภาพโซเวียตฟื้นสัมพันธไมตรีและการล้มล้างลัทธิสตาลิน

พรรคสมาชิกแก้ไข

ดูเพื่มแก้ไข

หนังสือเพิ่มเติมแก้ไข

  • G. Procacci (ed.), The Cominform. Minutes of the Three Conferences (1947-1949). Milan, Italy: Feltrinelli, 1994.