ภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาราชการของประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย จัดอยู่ในกลุ่มภาษาสลาฟ

มาซิโดเนีย
македонски - มาแกดันสกี
ประเทศที่มีการพูดนอร์ทมาซิโดเนีย แอลเบเนีย กรีซ เซอร์เบีย
จำนวนผู้พูดประมาณ 1.7 ล้านคน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการนอร์ทมาซิโดเนีย
รหัสภาษา
ISO 639-1mk
ISO 639-2mac (B)
mkd (T)
ISO 639-3mkd
ภาษามาซิโดเนีย
ภาษามาซิโดเนีย