ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย

ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย เป็นธงแถบตามยาว สีนำเงิน, สีขาว, และสีแดง[1] ธงชาติ และ ธงพาณิชย์ เป็นธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ (Pan-Slavic colours) ธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ประกาศใช้ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อปี พ.ศ. 2391


สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย
Flag of SFR Yugoslavia.svg
การใช้ 111000 การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 (1946-02-01)
ลักษณะ ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดงขอบทอง
ออกแบบโดย Đorđe Andrejević-Kun
Civil Ensign of Yugoslavia (1950-1992).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 000110 การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ ค.ศ. 1940
ลักษณะ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แตกต่างกันที่สัดส่วน
Naval Ensign of Yugoslavia (1949-1993).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 000001 การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ ค.ศ. 1963
ออกแบบโดย ธงพื้นสีแดง ที่มุมบนธงมีธงชาติ (ธงแถบน้ำเงิน-ขาว-แดง กลางธงมีดาวสีแดงขอบทอง) มีขอบสีขาว

การออกแบบ และ สัญลักษณ์แก้ไข

รูปแบบธงได้รับอิทธิพลจากสมัยราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย เมื่อ พ.ศ. 2461 ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการเพิ่มดาวสีแดงตรงกลางธง สื่อถึงชัยชนะของกองทัพปาร์ติซานชาวเซิร์บในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึงดาวแดงบนธงชาติในยุคสหพันธรัฐประชาธิปไตยขณะนั้นมีขนาดที่โตกว่าที่ใช้ในธงแบบปัจจุบัน ในภายหลังจากการสถาปนาสหพันธ์สาธารณรัฐ ได้มีการแก้ไขแบบดาวบนธงชาติเป็นดาวสีแดงขอบทอง ธงผืนดังกล่าวได้ใช้จนถึงช่วงการล่มสลายของยูโกสลาเวีย

ประวัติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงในประเทศยูโกสลาเวีย

ราชอาณาจักรยูโกสลาเวียแก้ไข

 
ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ ( )
 
ธงราชการ และ ธงเรือราชการ ( )
 
ธงนาวี พ.ศ. 2463 ( )
 
ธงนาวี ( )

สหพันธรัฐประชาธิปไตยแก้ไข

 
ธงชาติ ( )
 
ธงเรือราษฎร์ ( )
 
ธงเรือราชการ ( )
 
ธงฉาน
 
ธงกองทัพ ( )
 
ธงนาวี ( )

สาธารณรัฐในยูโกสลาเวียแก้ไข

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียได้มีอำนาจในการปกครองประเทศในปี ค.ศ. 1945 จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 สาธารณรัฐย่อย มีธงชาติ และ ตราแผ่นดินของแต่ละแห่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เอง ธงในแต่สาธารณรัฐของยูโกสลาเวียนั้นจะอ้างอิงบริบททางประวัติศาสตร์, ส่วนใหญ่จะอิงกับแบบธงสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ประกอบดาวแดงขอบทองของลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในธงชาติแต่ละสาธารณรัฐ ยกเว้นในสาธารณรัฐทั้ง 2 แห่ง คือ บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา และ มาซีโดเนีย ที่ใช้ธงพื้นสีแดงล้วน.

 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโครเอเชีย
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซีโดเนีย
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมอนเตรเนโกร
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเซอร์เบีย
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-21. สืบค้นเมื่อ 2009-10-21.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข