ธงชาติยูโกสลาเวีย เป็นธงแถบตามยาว สีนำเงิน, สีขาว, และสีแดง[1] ธงชาติ และ ธงพาณิชย์ เป็นธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ (Pan-Slavic colours) ธงสามสีพื้นสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ประกาศใช้ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อปี พ.ศ. 2391

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย
การใช้ธงชาติ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 (1946-02-01)
ลักษณะธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดงขอบทอง
ออกแบบโดยĐorđe Andrejević-Kun
การใช้ธงพลเรือน Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้ค.ศ. 1950
ลักษณะลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แตกต่างกันที่สัดส่วน
การใช้ธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้ค.ศ. 1963
ออกแบบโดยธงพื้นสีแดง ที่มุมบนธงมีธงชาติ (ธงแถบน้ำเงิน-ขาว-แดง กลางธงมีดาวสีแดงขอบทอง) มีขอบสีขาว

การออกแบบ และ สัญลักษณ์ แก้

รูปแบบธงได้รับอิทธิพลจากสมัยราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย เมื่อ พ.ศ. 2461 ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการเพิ่มดาวสีแดงตรงกลางธง สื่อถึงชัยชนะของกองทัพปาร์ติซานชาวเซิร์บในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึงดาวแดงบนธงชาติในยุคสหพันธรัฐประชาธิปไตยขณะนั้นมีขนาดที่โตกว่าที่ใช้ในธงแบบปัจจุบัน ในภายหลังจากการสถาปนาสหพันธ์สาธารณรัฐ ได้มีการแก้ไขแบบดาวบนธงชาติเป็นดาวสีแดงขอบทอง ธงผืนดังกล่าวได้ใช้จนถึงช่วงการล่มสลายของยูโกสลาเวีย

ประวัติ แก้

ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย แก้

ธงชาติของ ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย เป็นสีน้ำเงิน-ขาว-แดงในแนวนอนเทียบกับไม้เท้าแนวตั้ง[1] ธงประจำชาติทั่วไปเป็นแบบเดียวกับธงแพน-สลาฟอันเก่าแก่ที่ได้รับอนุมัติจากสภาแพน-สลาฟในกรุงปราก 1848.

ธงนาวิกโยธิน (ธงสงคราม) ของราชอาณาจักรยูโกสลาเวียมีสีน้ำเงิน-ขาว-แดงโดยมีตราแผ่นดินแบบง่ายน้อยกว่า: หนึ่งในสามของความยาวธงจะต้องมีตราแผ่นดินพร้อมมงกุฎ ความสูงของอาร์มและมงกุฎ (ไม่รวมลูกโลกและกากบาท) จะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของธง[2][3]

ธงของราชอาณาจักรนี้ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1922 จนกระทั่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวียถูกยึดครองโดยฝ่ายอักษะในปี 1941 หลังจากนั้น ธงนี้ถูกใช้โดยรัฐบาลพลัดถิ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ผู้แทนทางการทูต และฝ่ายสัมพันธมิตรจนถึงปี 1945 ในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพยูโกสลาเวียในปิตุภูมิ (หรือที่เรียกว่า เชทนิกส์) ยังคงใช้ธงต่อไป

ราชอาณาจักรเเห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1918 และเปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวียเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 1929 ธงแรกของรัฐได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในปี 1922[4] ธงยูโกสลาเวียทั้งหมด (รวมถึงธงแรก) เป็นรูปแบบของธงแพน-สลาฟ ที่นำมาใช้ในสภา ในกรุงปรากในปี 1848 ธงสภา เป็นธงสามสีล้วนสีน้ำเงิน-ขาว-แดงในแนวนอนตัดกับแนวตั้งไม้เท้า ธงชาติ ธงพลเรือนและรัฐระหว่างช่วง ค.ศ. 1918–1943 (ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย) เหมือนกันทุกประการ[1] ธงทหารเรือในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นธงสามสีสีน้ำเงิน-ขาว-แดง พร้อมด้วยตราอาร์มของยูโกสลาเวียที่ลดความซับซ้อนลง[2][5]

ปฏิญญาคอร์ฟูระบุว่าธงชาติและตราแผ่นดินของเซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนียแต่ละผืนมีความเท่าเทียมกัน และสามารถจัดแสดงและใช้ได้อย่างอิสระในทุกโอกาส

 
ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ ( )
 
ธงราชการ และ ธงเรือราชการ ( )
 
ธงนาวี พ.ศ. 2463 ( )
 
ธงนาวี ( )

สหพันธรัฐประชาธิปไตย แก้

ในปี 1941 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ยูโกสลาเวียถูกรุกรานและยึดครองโดยฝ่ายอักษะ และรัฐบาลยูโกสลาเวียลี้ภัยไปอยู่ลอนดอน หลังจากนั้นไม่นาน กลุ่มต่อต้านยูโกสลาเวีย ซึ่งก็คือพลพรรคก็ได้ก่อตัวขึ้น พลพรรคไม่สนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นของยูโกสลาเวียและเริ่มใช้ธงต่างๆ กันหลายธงจนกระทั่งในที่สุดก็มีธงหนึ่งผืนถูกนำไปใช้ในระดับสากล ธงใหม่เป็นธงไตรรงค์สีน้ำเงิน-ขาว-แดงของยูโกสลาเวีย โดยมีดาวสีแดงอยู่กลางผืนสีขาว และมีขนาดเปลี่ยนเป็น 1:2 แทนที่จะเป็น 2:3 พลพรรคได้รับการยอมรับจากฝ่ายสัมพันธมิตรในปลายเดือนพฤศจิกายน 1943 (การประชุมเตหะราน) และชื่อของรัฐยูโกสลาเวียถูกเปลี่ยนเป็นสหพันธ์ประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย (DFY) ธงเก่ายังคงใช้โดยรัฐบาลพลัดถิ่น (จนถึงการรวมเข้ากับรัฐบาลพรรค NKOJ ในปี 1944) โดยผู้แทนทางการทูต และโดยพันธมิตรตะวันตกจนถึงปี 1945 ขณะที่อยู่ในยูโกสลาเวีย ธงรุ่นที่มี ดาวแดงถูกใช้งานเป็นหลัก

 
ธงชาติ ( )
 
ธงเรือราษฎร์ ( )
 
ธงเรือราชการ ( )
 
ธงฉาน
 
ธงกองทัพ ( )
 
ธงนาวี ( )

สาธารณรัฐในยูโกสลาเวีย แก้

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียได้มีอำนาจในการปกครองประเทศในปี ค.ศ. 1945 จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 สาธารณรัฐย่อย มีธงชาติ และ ตราแผ่นดินของแต่ละแห่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เอง ธงในแต่สาธารณรัฐของยูโกสลาเวียนั้นจะอ้างอิงบริบททางประวัติศาสตร์, ส่วนใหญ่จะอิงกับแบบธงสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ ประกอบดาวแดงขอบทองของลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในธงชาติแต่ละสาธารณรัฐ ยกเว้นในสาธารณรัฐทั้ง 2 แห่ง คือ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และ มาซิโดเนีย ที่ใช้ธงพื้นสีแดงล้วน.

 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโครเอเชีย
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมอนเตเนโกร
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเซอร์เบีย
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-21. สืบค้นเมื่อ 2009-10-21. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "web.archive.org" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  2. 2.0 2.1 "Royal Yugoslavia (1918-1941): Law on the flags at sea, 1922". fotw.fivestarflags.com.
  3. "Royal Yugoslavia (1918–1941): Law on the flags at sea, 1937". fotw.fivestarflags.com.
  4. Službene Novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, broj 89/1922, 28. 02. 1922.
  5. "Royal Yugoslavia (1918-1941): Law on the flags at sea, 1937". fotw.fivestarflags.com.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้