ยศทหารกองทัพแห่งชาติเขมร

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพแห่งชาติเขมรในสมัยสาธารณรัฐเขมร

กองทัพ แก้

ภาษาเขมร ปริวรรตเป็นอักษรไทย เทียบยศกองทัพบกไทย เทียบยศกองทัพบกฝรั่งเศส เทียบยศกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายยศ
ពលទោ พลโท พลทหาร Soldat de deuxième classe Private 2nd Class
ពលឯក พลเอก พลทหาร Soldat de première classe Private 1st Class
 
នាយទោ นายโท สิบตรี Caporal Lance-Corporal
 
នាយឯក นายเอก สิบโท Caporal-chef Corporal
 
ពលបាលត្រី พลบาลตรี สิบเอก Sergent Staff Sergeant
 
ពលបាលទោ พลบาลโท จ่าสิบตรี Sergent-chef Master Sergeant
 
ពលបាលឯក พลบาลเอก จ่าสิบโท Adjudant Warrant Officer
 
ព្រឹន្ទបាលទោ พฤนทบาลโท จ่าสิบเอก Adjudant-chef Chief Warrant Officer
 
ព្រឹន្ទបាលឯក พฤนทบาลเอก จ่าสิบเอกชำนาญการ, นายดาบ Aspirant Aspirant
 
អនុសេនីយ៍ត្រី อนุเสนีย์ตรี นายร้อยตรี Sous-lieutenant 2nd Lieutenant
 
អនុសេនីយ៍ទោ อนุเสนีย์โท นายร้อยโท Lieutenant 1st Lieutenant
 
អនុសេនីយ៍ឯក อนุเสนีย์เอก นายร้อยเอก Capitaine Captain
 
វរសេនីយ៍ត្រី วรเสนีย์ตรี นายพันตรี Commandant Major
 
វរសេនីយ៍ទោ วรเสนีย์โท นายพันโท Lieutenant-Colonel Lieutenant Colonel
 
វរសេនីយ៍ឯក วรเสนีย์เอก นายพันเอก Colonel Colonel
 
ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី อุดมเสนีย์ตรี นายพลจัตวา Général de brigade Brigadier General
(ดาวสีเงิน 1 ดวง)
ឧត្តមសេនីយ៍ទោ อุดมเสนีย์โท นายพลตรี Major Général Major General
 
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក อุดมเสนีย์เอก นายพลโท Lieutenant Général Lieutenant General
 
នាយឧត្តមសេនីយ៍ นายอุดมเสนีย์ นายพลเอก Général General
 
ឧត្តមសេនីយ៍នាយក อุดมเสนีย์นายก พลเอกแห่งกองทัพ Général d'armée General of the Army
 
សេនាប្រមុខ เสนาประมุข จอมพล Maréchal Field Marshal
(ดาวสีทอง 6 ดวงในวงกลม)

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

แม่แบบ:กองทัพกัมพูชา