กองทัพลาว (อังกฤษ: Royal Lao Armed Forces; ฝรั่งเศส: Forces Armées du Royaume - FAR') เป็นชื่อกองกำลังทหารของของราชอาณาจักรลาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคือเจ้ามหาชีวิต

กองทัพลาว
'Forces Armées du Royaume'
Royal Laos Defence Forces emblem.png
FAR cap badge 1955-75
ก่อตั้ง พ.ศ. 2492
ยุบเลิก พ.ศ. 2518
เหล่า กองทัพบก

กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ

ที่ตั้ง บก. เวียงจันทน์
กำลังพล
ยอดกำลังประจำการ 47,450 (at height)
อุตสาหกรรม
แหล่งผลิตนอกประเทศ  ฝรั่งเศส
 สหราชอาณาจักร
 สหรัฐ
 สหภาพโซเวียต
 ออสเตรเลีย
 ไทย
 เวียดนามใต้
 ฟิลิปปินส์
 อินโดนีเซีย
 สาธารณรัฐจีน (2455-2492)
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ ประวัติศาสตร์ทางทหารของลาว
ยศ ยศทหารลาว
ลำดับเกียรติเครื่องอิสริยาภรณ์

ประวัติแก้ไข

เกียรติประวัติแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

การบังคับบัญชาของกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เวียงจันทน์ โดยทั่วประเทศ แบ่งเป็นเขตทหารทั้งสิ้น 5 เขต ในการต่อสู้กับขบวนการปะเทดลาว กองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวได้รับการฝึกจากกองทัพฝรั่งเศส อุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากกองทัพสหรัฐ เพราะสหรัฐให้การสนับสนุนฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1

งบประมาณแก้ไข

บุคลากรแก้ไข

กำลังพลประจำการแก้ไข

กำลังพลสำรองแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

เครื่องแบบแก้ไข

ยุทธภัณฑ์แก้ไข

อาวุธประจำกายแก้ไข

อาวุธประจำหน่วยแก้ไข

ศาลทหารแก้ไข

ความสัมพันธ์ทางทหารแก้ไข

ระหว่าง พ.ศ. 2505 – 2514 กองทัพสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวถึงประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2514 – 2518 จัดตั้งกองทัพอากาศ ที่มีเครื่องบินโจมตีและเฮลิคอปเตอร์ กองทัพนี้สิ้นสุดลงเมื่อราชอาณาจักรลาวล่มสลายและจัดตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกับสถาปนากองทัพประชาชนแทน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข