รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้

รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้ (เวียดนาม: Cộng hoà miền Nam Việt Nam, อังกฤษ: Republic of South Vietnam; PRG) เป็นรัฐบาลใต้ดินซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เพื่อต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดี เหงียน วัน เทียว แห่งสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) การก่อตั้งรัฐบาลดังกล่าวเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ (เวียดกง) และขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองขนาดเล็กต่าง ๆ อีกจำนวนมาก

สาธารณรัฐเวียดนามใต้

Cộng hòa Miền Nam Việt Nam
พ.ศ. 2512–พ.ศ. 2519
ธงชาติรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาล
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาล
ตราแผ่นดิน
เพลงชาติGiải phóng miền Nam
(ปลดปล่อยภาคใต้)
ที่ตั้งของรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาล
สถานะรัฐบาลเฉพาะกาล
เมืองหลวงไซ่ง่อน
ภาษาทั่วไปภาษาเวียดนาม
ศาสนา
ศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า
การปกครองรัฐเดี่ยว ลัทธิมากซ์-เลนิน รัฐบาลถ่ายเปลี่ยนผ่าน
ประธานสภาที่ปรึกษาแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ 
ประธานรัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้ 
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• ก่อตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล
8 มิถุนายน พ.ศ. 2512
• รวมชาติกับเวียดนามเหนือ
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พื้นที่
พ.ศ. 2516173,809 ตารางกิโลเมตร (67,108 ตารางไมล์)
ประชากร
• พ.ศ. 2516
19370000
สกุลเงินด่องเขตปลดแอก (đồng)
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ได้รับการยอมรับในฐานะรัฐบาลโดยชอบธรรมของเวียดนามใต้จากรัฐคอมมิวนิสต์ส่วนมาก และได้ลงนามในสนธิสัญญาปารีส ค.ศ. 1973 ในฐานะพรรคการเมืองเอกเทศ และได้เป็นรัฐบาลเฉพาะกาลของเวียดนามใต้อย่างแท้จริงหลังจากความพ่ายแพ้ทางการทหารของกองทัพเวียดนามใต้ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และต่อมาในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลชุดดังกล่าวและเวียดนามเหนือได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งประเทศเวียดนามอันเป็นเอกภาพในชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประวัติศาสตร์เวียดนาม Dien Thai Hoa.jpg
ราชวงศ์ห่งบ่าง 2879–258 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์ถุก 257–207 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์เจี่ยว 207–111 ปีก่อนคริสต์ศักราช
การปกครองของจีนครั้งแรก 111 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 40
พี่น้องจึง 40–43
การปกครองของจีนครั้งที่สอง 43–544
ราชวงศ์ลี้ยุคก่อน 544–602
การปกครองของจีนครั้งที่สาม 602–938
ราชวงศ์โง 939–967
ราชวงศ์ดิญ 968–980
ราชวงศ์เลยุคก่อน 980–1009
ราชวงศ์ลี้ 1009–1225
ราชวงศ์เจิ่น 1225–1400
ราชวงศ์โห่ 1400–1407
การปกครองของจีนครั้งที่สี่ 1407–1427
ราชวงศ์เล 1428–1788
ราชวงศ์หมัก 1527–1592
เจ้าตระกูลจิ่ญ 1545–1787
เจ้าตระกูลเหงียน 1558–1777
ราชวงศ์เต็ยเซิน 1778–1802
ราชวงศ์เหงียน 1802–1945
ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 1883–1945
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 เวียดนาม
1945–1976
สาธารณรัฐเวียดนาม 1955–1975
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ 1976
หัวเรื่องสืบเนื่อง
ราชวงศ์จามปา 192–1471
ราชวงศ์ฟูนาน 1–627
รายชื่อเมืองหลวงของประวัติศาสตร์เวียดนาม
รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเวียดนาม
วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของเวียดนาม

บรรณานุกรมแก้ไข

หมายเหตุ
อ้างอิง
  • Porter, Gareth (1993). Vietnam: the politics of bureaucratic socialism (1993 ed.). Cornell University Press. ISBN 9780801421686.CS1 maint: ref=harv (link) - Total pages: 227
  • Tảng, Truong Như; David Chanoff, Van Toai Doan (1985). A Vietcong memoir (1985 ed.). Harcourt Brace Jovanovich. ISBN 9780151936366.CS1 maint: ref=harv (link)- Total pages: 350

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

รัฐบาล
ผู้นำ