ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เวียดนาม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เวียดนาม: Đông Bắc; อังกฤษ: Northeast) เป็นภูมิภาคทางตอนเหนือของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงในประเทศเวียดนาม ที่เรียกว่า "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" นั้นก็เพื่อให้แตกต่างจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือ แต่ความจริงภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือรวมทั้งตะวันออกเฉียงเหนือของฮานอย กินพื้นที่กว้างขวางกว่าเหวียตบั๊ก (ภาคเหนือ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหนึ่งในสามภูมิภาคทางตอนเหนือของเวียดนาม (อีกสองภูมิภาคคือภาคตะวันตกเฉียงเหนือและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง) บางครั้ง "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ก็นับรวมดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงด้วย

จังหวัดกาวบั่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม

ภูมิศาสตร์ แก้

สถานที่ตั้ง แก้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฮานอย ใกล้ชายแดนประเทศจีน มีประชากรประมาณสิบล้านคน

ภูมิศาสตร์ แก้

จังหวัด แก้

สถิติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด/เขตเทศบาลนคร เมืองหลัก ประชากร (สำมะโนประชากร 1 เมษายน 2552) พื้นที่ (กม.²)
บั๊กซาง บั๊กซาง 1,594,300 3,827.4 กม.²
บั๊กกั่น บั๊กกั่น 301,500 4,868.4 กม.²
กาวบั่ง กาวบั่ง 518,900 6,724.6 กม.²
ห่าซาง ห่าซาง 683,500 7,945.8 กม.²
หลั่งเซิน หลั่งเซิน 746,400 8,331.2 กม.²
ฟู้เถาะ เหวียตจี่ 1,336,600 3,528.4 กม.²
กว๋างนิญ หะล็อง 1,091,300 6,099.0 กม.²
ท้ายเงวียน ท้ายเงวียน 1,127,200 3.546.6 กม.²
ทัญฮว้า ทัญฮว้า 723,300 5,870.4 กม.²

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

21°42′05″N 106°13′17″E / 21.70139°N 106.22139°E / 21.70139; 106.22139