วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

โครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นโครงการพี่น้องและสาขาของวิกิพีเดีย:โครงการวิกิทวีปยุโรป โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย มีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาให้ดีขึ้น ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ โครงการนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งต้องการบุคคลกรที่มีความสามารถในการพัฒนา แม่แบบ กล่องผู้ใช้ คำเชิญ และดาวเกียรติยศ

ติดกล่องผู้ใช้ แก้

ช่วยสนับสนุนโครงการของเราด้วยการติดกล่องผู้ใช้ {{User WikiProject Bosnia and Herzegovina}} ที่หน้าผู้ใช้ของท่าน และอย่าลืมเพิ่มชื่อผู้ใช้ของคุณโครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา


คุณภาพบทความ แก้

ใส่แม่แบบ {{บทความประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา}} ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาตามระดับการเขียนบทความ

  โครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
บทความประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  0 0
   คุณภาพ  0 0
ดี 0 0
พอใช้ 6 6
โครง 35 35
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 41 41
ยังไม่ได้จัดระดับ 12 12
ทั้งหมด 53 53

จัดระดับบทความประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้