วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์

วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์
หน้าโครงการ
สถานีย่อย
บทความคณิตศาสตร์
สมาชิก
อื่น ๆ
การจัดระดับบทความ
แม่แบบ
● {{บทความคณิตศาสตร์}} (หน้าพูดคุย)
● {{User wikimath}} (หน้าผู้ใช้)
● {{โครงคณิตศาสตร์}} (สำหรับบทความที่ยังไม่สมบูรณ์)
● {{ทฤษฎีบทคณิตศาสตร์}} (สำหรับกรอบล้อมทฤษฎีบท)
● {{พิสูจน์คณิตศาสตร์}} (สำหรับกรอบล้อมพิสูจน์)
บทความคณิตศาสตร์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  4 4
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  2 2
ดี 36 36
พอใช้ 184 184
โครง 572 572
รายชื่อ 8 8
จัดระดับแล้ว 806 806
ยังไม่ได้จัดระดับ 30 30
ทั้งหมด 836 836

      

โครงการวิกิคณิตศาสตร์ เป็นโครงการของ สถานีย่อย:คณิตศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทความคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพสำหรับการนำไปใช้งาน

สิ่งที่ทำ แก้

สร้างบทความ แก้

สร้างบทความที่สำคัญเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทย

ตัวอย่างบทความที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยบทความที่เป็นภาษาในอังกฤษสีฟ้าในวงเล็บ หมายถึงบทความในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

สำหรับหัวข้อบทความเพิ่มเติม สามารถดูเพิ่มได้ที่ en:Wikipedia:Vital_articles/Level/5/Mathematics ซึ่งรวบรวมบทความสำคัญตามการจัดลำดับ Vital article ทั้งหมดจนถึงระดับที่ 5

พัฒนาบทความ แก้

พัฒนาเนื้อหาของบทความคณิตศาสตร์ที่ยังเป็นโครงอยู่ โดยเมื่อเพิ่มเติมเนื้อหาแล้ว ให้นำป้าย {{โครงคณิตศาสตร์}} ออก ดูรายชื่อบทความคณิตศาสตร์ที่ยังเป็นโครงทั้งหมดได้ที่ หมวดหมู่:บทความเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์

เก็บกวาดบทความ แก้

เก็บกวาดบทความที่มีลิงก์ไปภาษาอื่นที่มีป้าย {{ลิงก์ไปภาษาอื่น}} โดยอาจสร้างบทความในภาษาไทยในลิงก์นั้นแทนที่

ชื่อภาษาไทย แก้

หาชื่อภาษาไทยที่เหมาะสมสำหรับบทความคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีการกำหนดชื่อภาษาไทย

จัดระดับบทความ แก้

จัดระดับบทความคณิตศาสตร์ตามระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

บทความคัดสรรและคุณภาพ แก้

บทความคัดสรร แก้

บทความคุณภาพ แก้

สมาชิกปัจจุบัน แก้