แม่แบบ:บทความคณิตศาสตร์

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เพื่อจัดระดับบทความทางคณิตศาสตร์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ