วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการศึกษา

สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความการศึกษา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  1 1
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  3 3
ดี 21 21
พอใช้ 108 108
โครง 354 354
รายชื่อ 8 8
จัดระดับแล้ว 495 495
ยังไม่ได้จัดระดับ 144 144
ทั้งหมด 639 639

โครงการวิกิการศึกษา เป็นโครงการรวมรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา และเรื่องราวอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

เป้าหมาย แก้

  1. เพิ่มบทความทางการศึกษาให้มีมากยิ่งขึ้น
  2. เพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาบทความการศึกษาที่มีเนื้อหาค่อนข้างสั้นอยู่
  3. จัดหมวดหมู่บทความทางการศึกษา
  4. ผลักดันให้เกิดบทความคุณภาพอย่างน้อย 1 บทความภายในปี พ.ศ. 2557

การจัดระดับบทความ แก้

จัดระดับบทความการศึกษาตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

รายชื่อบทความ:
ยังไม่ได้จัดระดับ รายชื่อ โครง พอใช้ ดี   คุณภาพ   คัดสรร

บทความคัดสรรและคุณภาพ แก้

บทความคัดสรร แก้

  •   ยังไม่มีบทความที่ผ่านการพิจารณา

บทความคุณภาพ แก้

แม่แบบในโครงการ แก้

แม่แบบ แสดงผล
{{บทความการศึกษา}}
  โครงการวิกิการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิการศึกษา หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงการศึกษา}}
{{User Wikiedu}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิการศึกษา

แม่แบบการศึกษา แก้

{{การศึกษา}}

คุณช่วยเราได้ แก้

 

นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้ คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทความทางการศึกษาได้ อย่าลังเล!

โครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง แก้