ติวเตอร์ (อังกฤษ: tutor) เป็นบุคคลที่ได้รับว่าจ้างให้การศึกษาแก่ผู้อื่น โดยอาจเป็นเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ติวเตอร์ ที่เป็นคำกริยา (to tutor) หมายถึง การทำหน้าที่อย่างติวเตอร์

การศึกษาเงา (อังกฤษ: shadow education) เป็นอีกชื่อหนึ่งของการติวเตอร์เสริมส่วนตัวซึ่งเสนอนอกระบบการศึกษากระแสหลัก

การติวเตอร์ส่วนตัวสามารถช่วยให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงไปถึงระดับใหม่ได้ และยังช่วยผู้เรียนช้าให้เรียนทันเพื่อน เพื่อให้เด็กมีข้อได้เปรียบทางการศึกษา การใช้ติวเตอร์ส่วนตัวจึงแพร่หลายและรุนแรงขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข