Thai.60
Thai.60
วันเกิด17 สิงหาคม
อาชีพนักศึกษา
เพศชาย
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่ประเทศไทย
เริ่มเขียน18 กันยายน เวลา 12:15
สิ่งที่สนใจศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ศิลปะ
ความตั้งใจสำเร็จได้ ต้องลงมือทำ

สำเร็จได้ ต้องลงมือทำ

— Thailand.Donut.60

สุขอยู่ที่ใจ นรกอยู่ที่ความคิด

— Thailand.Donut.60

พยายามที่จะใช้วิกิพีเดียให้มีประสิทธิ์ภาพให้มากขึ้น และจะช่วยเพื่อนๆชาววิกิพีเดียแก้ไขหรือสร้างหน้าต่างๆให้ดียิ่งขึ้นครับผม

สามารถพูดคุยกันได้ที่ ณ หน้าที่ปรึกษาส่วนตัว

บทความที่สร้าง

แก้

พระประมุข/ประมุข/บุคคลสำคัญ

แก้

  สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮด์ บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
สร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
สร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แม่แบบพระราชวงศ์

แก้

  แม่แบบ:พระราชวงศ์โรมาเนีย
สร้างเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุ

แก้

  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

  ท่าอากาศยานนานาชาติบึงกาฬ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต)
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บุคคลในวงการบันเทิง

แก้

  พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์
สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  นภสร วีระยุทธวิไล
สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  ฆนัท โรจนัย
สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
สร้างเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา
สร้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  ทะเล สงวนดีกุล
สร้างเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  กิตติศักดิ์ เวชประสาร
สร้างเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร
สร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

  ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา
สร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น

แก้

  9 ศาสตรา 9 Satra
สร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วงดนตรี

แก้

 
สร้างเมื่อวันที่

หน้าที่ช่วยสร้างโดยมีนัยสำคัญ

แก้

    พระมหากษัตริย์ไทย    
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  เลขาธิการสหประชาชาติ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  ทรีฟ ลี
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  อู ถั่น
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  โคฟี แอนนัน
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  พัน กี-มุน
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  อังตอนีอู กูแตรึช
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  รายพระนามจักรพรรดิจีน
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  รายพระนามจักรพรรดินีจีน
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  ดุสิตธานี
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  รายพระนามพระมหากษัตริย์ลาว
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  รัฐบาลราชอาณาจักรลาวพลัดถิ่น
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  จักรพรรดิบาบูร์
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  รายพระนามพระมหากษัตริย์เนปาล
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรตา มกุฎราชกุมารีและผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  เจ้าฟ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  คิม จง-ฮย็อน 김종현 - Kim Jong-hyun
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  เจ้าฟ้าชายราดู พระราชสวามีและผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  ปาร์แมน ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  นินจาฮาโตริ ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  21 เอมอน ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  โดราเอมอน ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  คิเตเร็ทสึ เจ้าหนูนักประดิษฐ์ ผลงานการสร้างของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  สาระแน เลิฟยูววว Saranair-Love You
ช่วยสร้างเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพที่อัปโหลด (โดยได้รับอนุญาต)

แก้

หน้าที่กำลังสร้าง

แก้

ทุกคนรวมทั้งคุณ สามารถช่วยเขียนวิกิพีเดียได้ เพียงพิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการลงในกล่องข้างล่าง (ดู หลักการตั้งชื่อที่เหมาะสม) แล้วคลิกที่ปุ่ม "สร้างบทความ" แล้วเริ่มเขียนได้เลย


รายละเอียดเพิ่มเติม ดูเพิ่มได้ที่ วิธีสร้างบทความใหม่ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนบทความบนวิกิพีเดีย เชิญที่ แผนกช่วยเหลือ

  ขับไม้บัณเฑาะว์

  แคท อ่ะ แว้บ

  จิณเจษฎ์ วรรธนะสิน

  รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

  ภูทอก

  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว

  น้ำตกเจ็ดสี

  น้ำตกตาดกินรี

  วัดอาฮงศิลาวาส

  แก่งอาฮง

  หนองกุดทิง

  น้ำตกถ้ำพระ

  วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ

เครื่องอิสริยาภรณ์/ยศ ที่ได้รับ

แก้

ขอขอบคุณมากๆครับ

 
 

เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
ขอมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิกิสหภาพโซเวียตทุกคนครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 10:34, 25 พฤศจิกายน 2560 (ICT)

ดาวเกียรติยศที่ได้รับ

แก้

ขอขอบคุณมากๆครับ

  รางวัลผู้มาใหม่สุดเจ๋ง
คุณคือผู้ใช้ใหม่ที่มีความกระตือรือร้นต่อส่วนร่วมวิกิพีเดียมากครับ ผมมอบดาวนี้ให้ครับ--บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (cn:Dr.Man) (พูดคุย) 20:10, 18 พฤศจิกายน 2560 (ICT)

ขอขอบคุณ โครงการวิกิความพิการ  

โครงการที่เข้ารวม

แก้
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพระมหากษัตริย์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศไทย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิพระพุทธศาสนา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิการศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิศาสนาคริสต์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการเมือง
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิเศรษฐศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสถานศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิแอลจีบีทีศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิคณิตศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิความพิการ
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิธรณีวิทยา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพลังงาน
 ผู้ใช้คนนี้สนับสนุน
พลังงานทดแทน
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิภูมิศาสตร์
 
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิทวีปเอเชีย
 ผู้ใช้นี้มีส่วนร่วมในเดือนแห่งเอเชีย
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิทวีปอเมริกาเหนือ
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทวีปยุโรป
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิโอเชียเนีย.
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิก
โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศเยอรมนี
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศรัสเซีย
 ผู้ใช้คนนี้มีความสนใจประเทศรัสเซีย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศสวีเดน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสหราชอาณาจักร
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศยูเครน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศฮังการี
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศอังกฤษ
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิระบบสุริยะ
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิโรงพยาบาล
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิซอฟต์แวร์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิอาวุธปืน
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิพฤกษา
  ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม โครงการวิกิสมุนไพร
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสัตววิทยา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิคอเมดี
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิมายากล
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิวิดีโอเกม
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสตาร์วอร์ส
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิก
โครงการวิกิอัลบั้มเพลง
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิแบดมินตัน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิมวยสากล
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิวอลเลย์บอล
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศเกาหลี
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศอินเดีย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศอินโดนีเซีย
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศอิสราเอล
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศแอฟริกาใต้
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสหรัฐ
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิอาเซียน