รายพระนามจักรพรรดินีจีน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ในจักรวรรดิจีน จักรพรรดินี (จีน: 皇后; พินอิน: Huánghòu[1]) เป็นพระอิสริยยศของพระอัครมเหสีในจักรพรรดิจีน และ จักรพรรดินีพันปีหลวง (จีน: 太后 หรือ 皇太后; พินอิน: Tàihòu[2] หรือ Húang Tài Hòu[3]) เป็นพระอิสริยยศของพระราชชนนีในจักรพรรดิจีนพระองค์ปัจจุบันหรือพระองค์ก่อน

จักรพรรดินี

แก้
พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวยราชสมบัติ คู่สมรส
  จักรพรรดินีฟู่ห่าว 1250 ก่อน ค.ศ. 6 จักรพรรดิอู่ติง
  พระอัครมเหสีเกียง(姜皇后)(ในห้องสิน) 1075–1076 ปีก่อนคริสตกาล (2 ปี) พระเจ้าชางโจ้ว
  พระนางต๋าจี่(หลังจากพระอัครมเหสีเกียงสิ้นพระชนม์)(ในห้องสิน) 1075–1046 ปีก่อนคริสตกาล (29 ปี) พระเจ้าชางโจ้ว
พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวยราชสมบัติ คู่สมรส
  จักรพรรดินีจาง ค.ศ. 626–636 จักรพรรดิถังไท่จง
  จักรพรรดินีหวัง ค.ศ. 650–655
ถูกถอนพระอิศริยยศ
จักรพรรดิถังเกาจง
  จักรพรรดินีอู่ ค.ศ.655–684
ต่อมาทรงสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ
จักรพรรดิถังเกาจง
  จักรพรรดินีเว่ย ค.ศ. 684 จักรพรรดิถังจงจง
  จักรพรรดินีหลิว ค.ศ. 705–710 จักรพรรดิถังรุ่ยจง
  จักรพรรดินีหลู ค.ศ. 710 จักรพรรดิถังชางจง
  จักรพรรดินีหวัง ค.ศ.712–724
ถูกถอนพระอิศริยยศ
จักรพรรดิถังเสวียนจง
  จักรพรรดินีจาง ค.ศ. 758–762 จักรพรรดิถังซู่จง
  จักรพรรดินีหวัง ค.ศ.786 จักรพรรดิถังเต๋อจง
  จักรพรรดินีเหอ ค.ศ.898-900 และ ค.ศ.901-904 จักรพรรดิถังเจาจง
พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวย์ราชสมบัติ คู่สมรส
  จักรพรรดินีหวัง ค.ศ. 968–976 จักรพรรดิซ่งไท่จู่
  จักรพรรดินีหลี่ ค.ศ. 984–997 จักรพรรดิซ่งไท่จง
  จักรพรรดินีจางมู่ ค.ศ. 997–1007 จักรพรรดิซ่งเจินจง
  จักรพรรดินีหลิว ค.ศ. 1012–1022 จักรพรรดิซ่งเจินจง
  จักรพรรดินีกั้ว ค.ศ. 1024–1033 จักรพรรดิซ่งเหรินจง
  จักรพรรดินีเฉา ค.ศ. 1034–1063 จักรพรรดิซ่งเหรินจง
  จักรพรรดินีเกา ค.ศ. 1065–1067 จักรพรรดิซ่งอิงจง
  จักรพรรดินีเสียง ค.ศ. 1068–1085 จักรพรรดิซ่งเสินจง
  จักรพรรดินีเม่ง ค.ศ. 1092–1096 จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
  จักรพรรดินีหลิว ค.ศ. 1099–1100 จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
  จักรพรรดินีเสียนกง ค.ศ. 1111–1126 จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง
  จักรพรรดินีเสี่ยนสู้ ค.ศ. 1337–1365 จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง
  จักรพรรดินีเหรินหวย ค.ศ. 1126–1127 จักรพรรดิซ่งชินจง
พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวย์ราชสมบัติ คู่สมรส
  จักรพรรดินีสิง ค.ศ.1127–1139 จักรพรรดิซ่งเกาจง
  จักรพรรดินีอู่ ค.ศ.1143–1162 จักรพรรดิซ่งเกาจง
  จักรพรรดินีเฉิงกง ค.ศ.1162–1167 จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
  จักรพรรดินีเฉิงสุย ค.ศ. 1167–1189 จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
  จักรพรรดินีหลี่เฝิงเหนียง ค.ศ. 1189–1194 จักรพรรดิซ่งกวงจง
  จักรพรรดินีฮั่น ค.ศ.1194–1200 จักรพรรดิซ่งหนิงจง
  จักรพรรดินีหยาง ค.ศ.1200–1224 จักรพรรดิซ่งหนิงจง
  จักรพรรดินีเซียนเตาฉิง ค.ศ.1227–1264 จักรพรรดิซ่งลี่จง
  จักรพรรดินีฉวน ค.ศ.1267–1274 จักรพรรดิซ่งตู้จง
พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่เสวย์ราชสมบัติ คู่สมรส
  จักรพรรดินีชาบี ค.ศ. 260–ค.ศ. 1281 จักรพรรดิหยวนซีโจ๊ว
  จักรพรรดินีนัมไบ ค.ศ. 1283–1294 จักรพรรดิหยวนซีโจ๊ว
  จักรพรรดินีบูลูกัน ค.ศ. 1295–1307 จักรพรรดิหยวนเฉินจง
  จักรพรรดินีเฉิงกี ค.ศ. 1310–1311 จักรพรรดิหยวนหวู่จง
  จักรพรรดินีรันนาซิลี ค.ศ. 1313–1320 จักรพรรดิหยวนเหรินจง
  จักรพรรดินีสูกาบาลา ค.ศ. 1321–1323 จักรพรรดิหยวนอิงจง
  จักรพรรดินีบาหลู่กัน ค.ศ. จักรพรรดิไท่ติง
  จักรพรรดินีพูดาซิรี ค.ศ. 1328–1329 จักรพรรดิหยวนเหวินจง
  จักรพรรดินีพูดาซ่า ค.ศ. 1329–1329 จักรพรรดิหยวนหมิงจง
  จักรพรรดินีดาลียีเทมีลี ค.ศ. 1332–1332 จักรพรรดิหยวนหนิงจง
  จักรพรรดินีดานานาซีรี ค.ศ. 1333–1335 จักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง
  พระจักรพรรดินีบายันคูตูค ค.ศ. 1337–1365 จักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง
  จักรพรรดินีฉี ค.ศ. 1340–1370 จักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง
พระรูป พระนาม ระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ คู่สมรส
  จักรพรรดินีเสี่ยวฉีเกา ค.ศ. 1368–1382 จักรพรรดิหงหวู่
  จักรพรรดินีเซี่ยวหมิงหลัง ค.ศ.1399–1402 จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน
  จักรพรรดินีเหรินเสียนเหวิน ค.ศ.1402–1407 จักรพรรดิหย่งเล่อ
  จักรพรรดินีเฉิงเซี่ยวเจา พระอัยยิกาเจ้า ค.ศ.1424–1425 จักรพรรดิหงซี
  สมเด็จพระจักรพรรดินีก้งหรางจาง ค.ศ.1425–1428 จักรพรรดิซวนเต๋อ
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี้ยวกงจาง ค.ศ.1428–1435 จักรพรรดิซวนเต๋อ
  ฉื่ออี้ไทเฮา ค.ศ.1442–1449 จักรพรรดิหมิงอิงจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวหยุนจิง ค.ศ.1449–1452 จักรพรรดิจิ่งไท่
  จักรพรรดินีซูเซียว ค.ศ.1452–1456 จักรพรรดิจิ่งไท่
  ฉื่ออี้ไทเฮา ค.ศ.1457–1464
พระราชสวามีเสวยราชย์ครั้งที่สอง
จักรพรรดิหมิงอิงจง
  จักรพรรดินีอู๋ ค.ศ.1464-1464
ถูกถอนพระราชอิสริยยศ
จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
  ฉือเชิ่งคังโซ่วไท่หวงไท่โฮ่ว ค.ศ.1464–1487 จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
  จักรพรรดินีเซี่ยวคังจิ้ง ค.ศ.1487–1505 จักรพรรดิหงจี่
  จักรพรรดินีเซี่ยวจิงอี้ ค.ศ.1506–1521 จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ
  จักรพรรดินีเซี่ยวเจี๋ยซู่ ค.ศ.1522–1528 จักรพรรดิเจียจิ้ง
  จักรพรรดินีจาง ค.ศ.1528–1534 จักรพรรดิเจียจิ้ง
  จักรพรรดินีเซี่ยวเล่อ ค.ศ.1534–1547. จักรพรรดิเจียจิ้ง
  จักรพรรดินีเซี่ยวอัน ค.ศ.1566–1572 จักรพรรดิหลงชิ่ง
  จักรพรรดินีเซี่ยวต้วนเซียน ค.ศ.1578–1620 จักรพรรดิหว่านลี่
  จักรพรรดินีเซี่ยวอ้ายเจ๋อ ค.ศ.1621–1627 จักรพรรดิเทียนฉี
 ] จักรพรรดินีจวงเล่อหมิน ค.ศ.1628–1644 จักรพรรดิฉงเจิน
พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  จักรพรรดินีบอร์จิกิต ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2194 พ.ศ. 2194
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2196
ถูกถอนพระอิศริยยศ
ไม่ปรากฏ จักรพรรดิชิงซื่อจู่
  จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง พ.ศ. 2184 พ.ศ. 2197 พ.ศ. 2197
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2204
พระสวามีสวรรคต
พ.ศ. 2260 จักรพรรดิชิงซื่อจู่
  จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2196 พ.ศ. 2208 พ.ศ. 2208
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2217 พ.ศ. 2217 จักรพรรดิชิงเซิ่งจู
  จักรพรรดินีเซี่ยวเจาเหริน พ.ศ. 2196 พ.ศ. 2220 พ.ศ. 2220
พระสวามีสถาปนา
18 มีนาคม พ.ศ. 2221 18 มีนาคม พ.ศ. 2221 จักรพรรดิชิงเซิงจู่
  จักรพรรดินีเซี่ยวอี้เหริน พ.ศ. 2152 23 สิงหาคม พ.ศ. 2232 23 สิงหาคม พ.ศ. 2232
พระสวามีสถาปนา
24 สิงหาคม พ.ศ. 2232 24 สิงหาคม พ.ศ. 2232 จักรพรรดิชิงเซิ่นจู
  จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเซี่ยน พ.ศ. 2224 พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2265
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2274 พ.ศ. 2274 จักรพรรดิชิงซื่อจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนชุน 28 มีนาคม พ.ศ. 2255 พ.ศ. 2270 พ.ศ. 2281
พระสวามีสถาปนา
8 เมษายน พ.ศ. 2291 8 เมษายน พ.ศ. 2291 จักรพรรดิชิงเกาจง
  จักรพรรดินีจี้ พ.ศ. 2261 พ.ศ. 2293 พ.ศ. 2293
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310 จักรพรรดิชิงเกาจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย พ.ศ. 2290 พ.ศ. 2317 พ.ศ. 2339
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2340 พ.ศ. 2340 จักรพรรดิชิงเหรินจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุ่ย พ.ศ. 2319 พ.ศ. 2340 พ.ศ. 2340
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2363
พระสวามีสวรรคต
ธันวาคม พ.ศ. 2393 จักรพรรดิชิงเหรินจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวเซิ่นเฉิง พ.ศ. 2342 พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2365
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2376 พ.ศ. 2376 จักรพรรดิชิงเซวียนจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวฉวนเฉิง 24 มีนาคม พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2366 พ.ศ. 2376
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2383 พ.ศ. 2383 จักรพรรดิชิงเซวียนจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวเจินเซียน พ.ศ. 2380 พ.ศ. 2395 12 สิงหาคม พ.ศ. 2395
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2404
พระสวามีสวรรคต
8 เมษายน พ.ศ. 2424 จักรพรรดิชิงเหวินจง
  จักรพรรดินีเซี่ยวเจ๋ออี้ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2397 15 กันยายน พ.ศ. 2415 15 กันยายน พ.ศ. 2415
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2416
พระสวามีสวรรคต
27 มีนาคม พ.ศ. 2418 จักรพรรดิชิงมู่จง
  จักรพรรดินีเซี่ยวติ้งจิง พ.ศ. 2406 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432
พระสวามีสถาปนา
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
พระสวามีสวรรคต
28 มกราคม พ.ศ. 2456 จักรพรรดิชิงเต๋อจง
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเค่อหมิน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2465
พระสวามีสถาปนา
พ.ศ. 2467
สูญเสียพระอิศริยยศ
20 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จักรพรรดิผู่อี๋

จักรพรรดินีพันปีหลวง

แก้
พระรูป พระนาม เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน คู่สมรส
  จักรพรรดินีเจาเซี่ยน พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งไท่จู่ Zhao Hongyan
  จักรพรรดินีหลี่ พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเจินจง จักรพรรดิซ่งไท่จง
  จักรพรรดินีหลิว พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเหรินจง จักรพรรดิซ่งเจินจง
  จักรพรรดินีจางอี้ พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเหรินจง จักรพรรดิซ่งเจินจง
  จักรพรรดินีฉีเซิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งอิงจง จักรพรรดิซ่งเหรินจง
  จักรพรรดินีเกา พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเสินจง
จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
จักรพรรดิซ่งอิงจง
  จักรพรรดินีหยินซุนพระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง จักรพรรดิซ่งเสินจง
  จักรพรรดินีหยินเฉิง พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง
จักรพรรดิซ่งเสินจง
  จักรพรรดินีเม่ง พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
  จักรพรรดินีหลิว พระพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
พระรูป พระนาม เป็นสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงใน คู่สมรส
จักรพรรดินีจ่าง พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
จักรพรรดิซ่งกวงจง
จักรพรรดิซ่งเกาจง
  จักรพรรดินีเฉิงสุย พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งกวงจง จักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง
  จักรพรรดินีกงเซิง พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งลี่จง
จักรพรรดิซ่งตู้จง
จักรพรรดิซ่งหนิงจง
  จักรพรรดินีเซียน พระราชชนนีพันปีหลวง จักรพรรดิซ่งตู้จง จักรพรรดิซ่งลี่จง
พระรูป พระนาม เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน คู่สมรส
  หลี่ฮองไทเฮา จักรพรรดิฮุ่ยจง Zhu Biao
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเฉิงเซี่ยวเจา พระอัยยิกาเจ้า จักรพรรดิซวนเต๋อ จักรพรรดิหงซี
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวกงจาง จักรพรรดิเจิ้งถง จักรพรรดิซวนเต๋อ
ไม่มี เซี่ยวอี้ฮองไทเฮา จักรพรรดิจิ่งไท่ จักรพรรดิซวนเต๋อ
  ฉื่ออี้ฮองไทเฮา จักรพรรดิจิ่งไท่ จักรพรรดิซวนเต๋อ
  โจวไทฮองไทเฮา จักรพรรดิเฉิงฮั่ว จักรพรรดิเจิ้งถง
  จาวเซิ่งฉื่อโซ่วฮองไทเฮา จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ จักรพรรดิหงจื้อ
  เซี่ยวอันฮองไทเฮา จักรพรรดิว่านลี่ จักรพรรดิหลงชิ่ง
  เซี่ยวติ้งฮองไทเฮา จักรพรรดิว่านลี่ จักรพรรดิหลงชิ่ง
  เซี้ยวจิ้งฮองไทเฮา จักรพรรดิว่านลี่ จักรพรรดิไท่ชาง
  พระพันปีหลวงฮัวเฉิง จักรพรรดิไท่ชาง จักรพรรดิว่านลี่
  พระพันปีหลวงฮุยหลี่ จักรพรรดิไท่ชาง จักรพรรดิว่านลี่
  เซี่ยวเหอฮองไทเฮา จักรพรรดิเทียนฉี จักรพรรดิไท่ชาง
  เซี่ยวฉุนฮองไทเฮา จักรพรรดิฉงเจิน จักรพรรดิไท่ชาง
พระรูป พระนาม ประสูติ เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส เป็นจักรพรรดินีพันปีหลวงใน
  จักรพรรดินีเซี่ยวตวง พระพันปีหลวง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2143 21 กันยายน พ.ศ. 2186
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2192 พ.ศ. 2192 จักรพรรดิหวงไถจี๋ จักรพรรดิซุ่นจื้อ
  จักรพรรดินีเซี่ยวจวง พระพันปีหลวง 28 มีนาคม พ.ศ. 2156 พ.ศ. 2189
ได้รับการสถาปนา
27 มกราคม พ.ศ. 2231 27 มกราคม พ.ศ. 2231 จักรพรรดิหวงไถจี๋ จักรพรรดิซุ่นจื้อ
จักรพรรดิคังซี
  จักรพรรดินีเหรินเซี่ยน พระพันปีหลวง พ.ศ. 2184 พ.ศ. 2206
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2260 พ.ศ. 2260 จักรพรรดิซุ่นจื้อ จักรพรรดิคังซี
  จักรพรรดินีฉือเหอ พระพันปีหลวง พ.ศ. 2183 พ.ศ. 2204
ได้รับการสถาปนา
20 มีนาคม พ.ศ. 2206 20 มีนาคม พ.ศ. 2206 จักรพรรดิซุ่นจื้อ จักรพรรดิคังซี
  จักรพรรดินีเหรินโซ่ว พระพันปีหลวง พ.ศ. 2203 พ.ศ. 2265
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2266 พ.ศ. 2266 จักรพรรดิคังซี จักรพรรดิยงเจิ้ง
  จักรพรรดินีฉงชิ่ง พระพันปีหลวง พ.ศ. 2235 พ.ศ. 2278
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2320 พ.ศ. 2320 จักรพรรดิยงเจิ้ง จักรพรรดิเฉียนหลง
  จักรพรรดินีกงฉือ พระพันปีหลวง พ.ศ. 2319 พ.ศ. 2363
ได้รับการสถาปนา
ธันวาคม พ.ศ. 2393 ธันวาคม พ.ศ. 2393 จักรพรรดิเจียชิ่ง จักรพรรดิเต้ากวง
  จักรพรรดินีคังฉิน พระพันปีหลวง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2355 พ.ศ. 2398
ได้รับการสถาปนา
21 สิงหาคม พ.ศ. 2398 21 สิงหาคม พ.ศ. 2398 จักรพรรดิเต้ากวง จักรพรรดิเสียนเฟิง
  จักรพรรดินีฉืออัน พระพันปีหลวง พ.ศ. 2380 22 สิงหาคม พ.ศ. 2404
ได้รับการสถาปนา
8 เมษายน พ.ศ. 2424 8 เมษายน พ.ศ. 2424 จักรพรรดิเสียนเฟิง จักรพรรดิถงจื้อ
จักรพรรดิกวังซวี้
  จักรพรรดินีฉือสี่ พระพันปีหลวง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2377 22 สิงหาคม พ.ศ. 2404
ได้รับการสถาปนา
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 จักรพรรดิเสียนเฟิง จักรพรรดิถงจื้อ
จักรพรรดิกวังซวี้
จักรพรรดิปูยี
  จักรพรรดินีหลงยฺวี่ พระพันปีหลวง พ.ศ. 2406 พ.ศ. 2451
ได้รับการสถาปนา
พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2456 จักรพรรดิกวังซวี่ จักรพรรดิปูยี

จักรพรรดินีที่สถาปนาหลังเสด็จสวรรคต

แก้
พระรูป พระนาม ปีที่ทรงได้รับการสถาปนาหลังเสด็จสวรรคต คู่สมรส
  จักรพรรดินีเซี่ยวมู่ ค.ศ.1487 จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
  จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ย ค.ศ.1521 จักรพรรดิเฉิงฮั่ว
  จักรพรรดินีฉีเซียวเซียน ค.ศ.1521 ZhuYouyuan
  จักรพรรดินีเซี่ยวกี ค.ศ.1566 จักรพรรดิเจียจิ้ง
  จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ตวน ค.ศ.1566 จักรพรรดิหลงชิ่ง
  จักรพรรดินีเซี่ยวหยุนเจิน ค.ศ.1620 จักรพรรดิไท่ชาง
พระรูป พระนาม ปีที่ทรงได้รับการสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ คู่สมรส
จักรพรรดินีเซี่ยวเล่อวู่ ค.ศ. 1626 จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
  จักรพรรดินีเซี่ยวซือเกา ค.ศ. 1636 จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ไร้พระรูปเฉาฝู จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวน ค.ศ.1660 จักรพรรดิซุ่นจื้อ
  จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน ค.ศ. 1796 จักรพรรดิเฉียนหลง
  จักรพรรดินีเซี่ยวมู่เฉิง ค.ศ. 1820 จักรพรรดิเต้ากวง
  จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน ค.ศ. 1850 จักรพรรดิเสียนเฟิง

ผู้อ้างสิทธิในตำแหน่งจักรพรรดินี

แก้
พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเค่อหมิน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2467
พระราชสวามีอ้างสิทธิ
20 มิถุนายน พ.ศ. 2489 20 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จักรพรรดิผู่อี๋
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวรุ่ยหมิน พ.ศ. 2468 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2505
พระราชสวามีอ้างสิทธิ
17 ตุลาคม พ.ศ. 2510
พระราชสวามีสวรรคต
9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 จักรพรรดิผู่อี๋
  สมเด็จพระจักรพรรดินีฮิโระ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 พ.ศ. 2481 3 เมษายน พ.ศ. 2481
พระสวามีอ้างสิทธิ
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
พระสวามีสวรรคต
20 มิถุนายน พ.ศ. 2530 จักรพรรดิผู่เจี๋ย
  สมเด็จพระจักรพรรดินีจัง หยุนฟั่ง ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2492 17 ตุลาคม พ.ศ. 2510
พระสวามีอ้างสิทธิ
18 มกราคม พ.ศ. 2542
พระสวามีสวรรคต
ไม่ปรากฏ จักรพรรดิยวี่เหยียน
สมเด็จพระจักรพรรดินีถู ยั่นหลิง พ.ศ. 2490 ไม่ปรากฏ 18 มกราคม พ.ศ. 2542
พระสวามีอ้างสิทธิ
ปัจจุบัน ยังดำรงพระชนมชีพอยู่ จักรพรรดิเหิงเฉิน

เชิงอรรถ

แก้
  1. "หวงโฮ่ว" ตามสำเนียงกลาง หรือ "ฮองเฮา" ตามสำเนียงแต้จิ๋ว
  2. "ไท่โฮ่ว" ตามสำเนียงกลาง, "ไทเฮา" ตามสำเนียงแต้จิ๋ว หรือ "ไทฮอ" ตามสำเนียงฮกเกี้ยน
  3. "หวงไท่โฮ่ว" ตามสำเนียงกลาง, "ฮองไทเฮา" ตามสำเนียงแต้จิ๋ว หรือ "ฮองไทฮอ" ตามสำเนียงฮกเกี้ยน

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้