จักรพรรดินีเกา (ซ่งอิงจง)

สมเด็จพระจักรพรรดินีเกาแห่งราชวงศ์ซ่ง (จีน: 高皇后; พินอิน: Gāo Huánghòu; ค.ศ. 1032–ค.ศ. 1093) หรือ จักรพรรดินีซวนเหริน (จีน: 宣仁皇后; พินอิน: Xuānrén Huánghòu) เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิซ่งอิงจงแห่งราชวงศ์ซ่ง

จักรพรรดินีเกา (ซ่งอิงจง)
宣仁聖烈皇后.jpg

พระนาม จักรพรรดินีเกา
พระอิสริยยศ จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ ค.ศ. 1032
สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 1093
พระสวามี จักรพรรดิซ่งอิงจง
北宋高太后.jpg