จักรพรรดินีเกา (ซ่งอิงจง)

สมเด็จพระจักรพรรดินีเกาแห่งราชวงศ์ซ่ง (จีน: 高皇后; พินอิน: Gāo Huánghòu; ค.ศ. 1032–ค.ศ. 1093) หรือ จักรพรรดินีซวนเหริน (จีน: 宣仁皇后; พินอิน: Xuānrén Huánghòu) เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิซ่งอิงจงแห่งราชวงศ์ซ่ง

จักรพรรดินีเกา (ซ่งอิงจง)

จักรพรรดินีเกา
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 1093
จักรพรรดินีจักรพรรดิซ่งอิงจง
จักรพรรดินีเกา