ราชวงศ์โจวเหนือ

ราชวงศ์โจวเหนือ (จีน: 北周,อังกฤษ: Northern Zhou Dynasty) เป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ปกครองจีนในยุคที่เรียกว่า ราชวงศ์เหนือใต้ โดย ขึ้นปกครองจีนตั้งแต่ ค.ศ. 557-581 สืบทอดจาก ราชวงศ์ฉีเหนือ มีจักรพรรดิปกครองทั้งสิ้น 5 พระองค์ก่อนที่จะถูก สุยเหวินตี้ เข้ายึดอำนาจในปี ค.ศ. 581

ราชวงศ์โจวเหนือ (北周)
จักรวรรดิ

 

557–581
เมืองหลวง ฉางอัน
การปกครอง ราชาธิปไตย
จักรพรรดิ
 -  557 จักรพรรดิเสี้ยวหมินตี้
 -  557-560 จักรพรรดิโจวหมิงตี้
 -  560-578 จักรพรรดิโจวอู่ตี้
 -  578-579 จักรพรรดิโจวเสวียนตี้
 -  579-581 จักรพรรดิโจวจิ้งตี้
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา 15 February 557
 -  สิ้นสุด 4 March 581