จักรพรรดิโจวหมิง

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโจวหมิงตี้)

จักรพรรดิหมิงแห่งราชวงศ์โจว หรือ โจวหมิงตี้ (ค.ศ. 534 - 560) จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เป่ยโจว ทรงพระนามเดิมว่า "อวี่เหวินอวี้" (Yuwen Yu) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 534 (พ.ศ. 1077) เป็นบุตรชายคนโตของ อวี่เหวินไท่ เมื่อพระราชอนุชาคือ จักรพรรดิเสี้ยวหมินตี้ ทรงถูกถอดและปลงพระชนม์โดยผู้สำเร็จราชการ พระองค์จึงถูกยกให้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่า จักรพรรดิโจวหมิงตี้ ในปี ค.ศ. 557(พ.ศ. 1100) ขณะพระชนม์ได้ 23 พรรษา

ทรงครองราชย์ได้เพียง 3 ปี ก็ทรงถูกวางยาพิษโดยผู้สำเร็จราชการ ก่อนสวรรคตทรงยกราชสมบัติให้พระราชอนุชา สวรรคตในปี ค.ศ. 560 (พ.ศ. 1103) ขณะพระชนม์ได้ 26 พรรษา

พระบรมวงศานุวงศ์ แก้

 • พระราชบิดา: อวี่เหวินไท่
 • พระราชมารดา:นางเหยา
 • พระเชษฐาและพระอนุชา
 • พระเชษฐภิคินี
  • องค์หญิงเซียงหยาง
 • พระมเหสีและพระสนม
  • หมิงจี้ฮองเฮา สกุลตู๋กู
  • พระสนมสกุลสวี
 • พระราชโอรส
  • อวี่เหวินเฉิน
ก่อนหน้า จักรพรรดิโจวหมิง ถัดไป
จักรพรรดิเสี้ยวหมินตี้   จักรพรรดิจีน
(ค.ศ. 557 - ค.ศ. 560)
  จักรพรรดิโจวอู่ตี้|}