จักรพรรดิหมิง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิหมิงตี้)

จักรพรรดิหมิงตี้ (Ming Di) สามารถหมายถึง