ราชวงศ์หลิวซ่ง (จีน: 劉宋 , 963 - 1022) หนึ่งในสี่ราชวงศ์แห่ง ยุคราชวงศ์ใต้ ใน ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ ปกครองประเทศจีนระหว่าง พ.ศ. 963 - พ.ศ. 1022 โดยมี จักรพรรดิหลิวซ่งอู่ เป็นปฐมจักรพรรดิ

หลิวซ่ง

Liu Song
พ.ศ. 963พ.ศ. 1022
แผนที่ราชวงศ์หลิวซ่ง (สีเทา)
แผนที่ราชวงศ์หลิวซ่ง (สีเทา)
สถานะอาณาจักร
เมืองหลวงเจี้ยนคัง
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
จักรพรรดิ 
• 963 - 965
จักรพรรดิอู่
• 967 - 996
จักรพรรดิเหวิน
ยุคประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้
• สถาปนา
7 กรกฎาคม พ.ศ. 963
• สิ้นสุด
31 กรกฎาคม พ.ศ. 1022
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์จิ้น
ราชวงศ์ฉีใต้
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจีน จีน
เวียดนาม เวียดนาม ประชากร-ประมาณ22,000,000-30,000,000คน

จักรพรรดิราชวงศ์นี้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นโดยสืบสันติวงศ์มาจากฉู่อ๋องเล่าเจี้ยวพระอนุชาของฮั่นโกโจฮ่องเต้

ราชวงศ์หลิวซ่งสถาปนาขึ้นภายหลังการล่มสลายของ ราชวงศ์จิ้นตะวันออก