ราชวงศ์เหลียงตะวันตก

ราชวงศ์เหลียงตะวันตก (อังกฤษ: Western Liang, พินอิน: Xī Liáng; 400 — 421) รัฐใน ยุคห้าชนเผ่าสิบหกแคว้น ของจีนหนึ่งใน ห้าเหลียง (อังกฤษ: Five Liang, จีน: Wu Liang) สถาปนาโดย ราชสกุลหลี่ ซึ่งเป็น ชาวฮั่น

ราชวงศ์เหลียงตะวันตก
Western Liang

400–421
ที่ตั้งของราชวงศ์เหลียงตะวันตก
สถานะประเทศราช
เมืองหลวงDunhuang (400—405,420—421)
Jiuquan (405—420)
การปกครองราชาธิปไตย
อ๋อง 
• 400 — 417
หลี่เกา
• 417 — 420
หลี่ซิน
• 420 — 421
หลี่ซุน
ประวัติศาสตร์ 
• สถาปนาราชวงศ์
400
• เสีย Jiuquan
420
• ราชวงศ์ล่มสลาย
421
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง
ราชวงศ์เหลียงเหนือ