จักรพรรดิเสี้ยวหมิน

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิหมินตี้

จักรพรรดิเสี้ยวหมินแห่งราชวงศ์โจว หรือ เสี้ยวหมินตี้ (Xiaomindi) (ค.ศ. 542 - 557) จักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์เป่ยโจว ทรงพระนามเดิมว่า อี่วเหวินเจวี๋ย (Yuwen Jue) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 542 (พ.ศ. 1085) โดยทรงเป็นบุตรชายของ อี่วเหวินไท่ (Yuwen Tai) ขุนพลแห่ง ราชวงศ์เป่ยฉี

เมื่อพระชนม์ได้เพียง 15 พรรษา ก็ทรงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์แรกของเป่ยโจว ทรงพระนามว่า จักรพรรดิเสี้ยวหมินตี้ (ค.ศ. 557) แต่ทรงครองราชย์ได้ไม่นาน ก็ถูก อวี่เหวินฮู่ (Yuwen Hu) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ปลดออกจากราชสมบัติและวางยาพิษปลงพระชนม์

อี่วเหวินฮู่ ได้สถาปนาองค์ชายอี้ว์เหวินหยู ซึ่งเป็นพระเชษฐา ขึ้นเป็น จักรพรรดิโจวหมิงตี้