จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ

สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ้งเต๋อ (正德帝, 26 ตุลาคม ค.ศ. 1491 - 20 เมษายน ค.ศ. 1521) ทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1505 - 1521 (พ.ศ. 2048 - 2064) เป็นพระราชโอรสองค์โตในจักรพรรดิหงจี่

จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ
Ming Wuzong.jpg
จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์หมิง
ครองราชย์19 มิถุนายน ค.ศ. 1505 - 20 เมษายน ค.ศ. 1521
ก่อนหน้าจักรพรรดิหงจื้อ
ถัดไปจักรพรรดิเจียจิ้ง
ราชวงศ์หมิง
พระราชบิดาจักรพรรดิหงจื้อ
ประสูติ26 ตุลาคม ค.ศ. 1491
สวรรคต20 เมษายน ค.ศ. 1521

ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1491 (พ.ศ. 2034) เมื่อพระราชบิดาสวรรคตลงในปี ค.ศ. 1505 (พ.ศ. 2048) องค์ชายจูหู พระราชโอรสรัชทายาท ซึ่งมีพระชนม์เพียง 14 พรรษา จึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเจิ้งเต๋อ

ตลอดรัชกาลของพระองค์เริ่มมีชาติในยุโรปเข้ามาติดต่อทำการค้าและเจริญสัมพันธไมตรี สวรรคตลงในปี ค.ศ. 1521 (พ.ศ. 2064) ขณะพระชนม์เพียง 30 พรรษา หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์แล้วพระญาติของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิเจียจิ้ง

ก่อนหน้า จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ ถัดไป
จักรพรรดิหงจี่ 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 2048 - พ.ศ. 2064)
2rightarrow.png จักรพรรดิเจียจิ้ง