จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน

จักรพรรดินีเสี้ยวเต๋อเสี่ยน (จีน: 孝德显皇后อังกฤษ: Empress Xiaodexian) (12 เมษายน ค.ศ.1831 - 24 มกราคม ค.ศ.1850) พระวรชายาเอกในจักรพรรดิเสียนเฟิงขณะทรงดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร

จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน
《孝德显皇后朝服像》.jpg
พระนามาภิไธยสะโกตา
พระอิสริยยศจักรพรรดินี (สถาปนาหลังจากสิ้นพระชนม์)
ราชวงศ์ราชวงศ์ชิง
รัชกาลก่อนจักรพรรดินีเซี่ยวมู่เฉิง
รัชกาลถัดไปสิ้นสุดระบอบกษัตริย์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ12 เมษายน ค.ศ.1831
สวรรคต24 มกราคม ค.ศ. 1850
พระราชบิดาสะโกตา ฟู่ไท่ (จีน: 萨克达 富泰อังกฤษ: Sakda Futai)
พระสวามีจักรพรรดิเสียนเฟิง
พระสาทิสลักษณ์ของพระนางสะโกตา

พระประวัติแก้ไข

พระนางทรงเป็นชนเผ่าแมนจู ตระกูลสะโกตา (จีน: 萨克达 อังกฤษ: Sakda) ใน ค.ศ. 1847 ทรงอภิเษกสมรสกับ องค์ชายอี้จู้ พระโอรสองค์ที่สี่ใน จักรพรรดิเต้ากวง ซึ่งดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร และได้รับการสถาปนาเป็นพระวรชายาเอก ในมกุฎราชกุมาร ต่อมาในปี ค.ศ. 1850 ทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ โดยไม่มีพระโอรสธิดาใด ๆ กับ องค์ชายอี้จู้เลย หนึ่งเดือนหลังการทิวงคตของพระนาง จักรพรรดิเต้ากวง เสด็จสวรรคต และ องค์มกุฎราชกุมารเสวยราชย์เป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง ในฐานะที่เป็นพระวรชายาเอกในขณะดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร จักรพรรดิเสียนเฟิงจึงโปรดให้เฉลิมพระนามพระนางสะโกตาเป็น จักรพรรดินีเสี้ยวเต๋อเสี่ยน โดยพระศพของพระนางถูกฝังไว้ในสุสานหลวงติงหลิง

พระอิสริยยศหลังทรงสิ้นพระชนม์แก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเซียนพระได้รับการเฉลิมพระนามหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่า:

  • Empress Xiaodewenhuichengshuncizhuangkeshenhuiyigongtianzanshengxian
    (孝德溫惠誠順慈莊恪慎徽懿恭天贊聖顯皇后)

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน ถัดไป
จักรพรรดินีเซี่ยวมู่เฉิง    
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิต้าชิง
(ราชวงศ์ชิง)

  สิ้นสุดระบอบกษัตริย์