จักรพรรดิซ่งอิงจง

จักรพรรดิซ่งอิงจง เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ ซ่งเหยินจง ทรงนำมาเป็นพระราชบุตรบุญธรรม ประสูติเมื่อ พ.ศ. 1575 เมื่อซ่งเหยินจงสวรรคตลงในปี ค.ศ. 1063 (พ.ศ. 1606) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนขณะพระชนม์ได้ 31 พรรษา

จักรพรรดิซ่งอิงจง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่ง องค์ที่ 5
ครองราชย์1 พฤษภาคม ค.ศ. 1063 — 25 มกราคม ค.ศ. 1067 (3 ปี 269 วัน)
ราชาภิเษกค.ศ. 1063
ราชาภิเษก1 พฤษภาคม ค.ศ. 1063
ก่อนหน้าเหยินจง
ถัดไปเสินจง
จักรพรรดินีจักรพรรดินีเซวียนเหยิน
พระราชบุตรเจ้าซวี่ , จักรพรรดิซ่งเสินจง
ราชวงศ์ราชวงศ์ซ่งเหนือ
ประสูติ16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1032
สวรรคต25 มกราคม ค.ศ. 1067 (34 ปี 343 วัน)
ซ่งอิงจง

ในรัชกาลของพระองค์ท้องพระคลังมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้เห็นได้ว่าสถานภาพของราชวงศ์ซ่งเหนือเริ่มสั่นคลอน หลังสิ้นรัชกาลซ่งเหยินจง จักรพรรดิองค์ต่อมาและบ้านเมืองเริ่มอ่อนแอลง ซ่งอิงจงครองราชย์ได้เพียง 4 ปี ก็สวรรคตลงในปี ค.ศ. 1067 (พ.ศ. 1610) ขณะพระชนม์เพียง 35 พรรษา ซ่งเสินจงจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อ

พระบรมวงศานุวงศ์ แก้ไข