จักรพรรดิอิงจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อิงจง (จีน: 英宗; พินอิน: Yīngzōng) เป็น พระอารามนามของจักรพรรดิจีน ในยุคจีนโบราณ มีจักรพรรดิ 4 พระองค์ที่มีพระอารามนามอิงจง และมีกษัตริย์ 6 พระองค์นอกประเทศจีนที่มีพระอารามนามอิงจง คำว่า "อิง" สื่อถึงความเป็นเลิศ มีสติภูมิปัญญาอันชาญฉลาด คุณธรรม มักมอบให้กับยุวจักรพรรดิ[1]

จักรพรรดิที่ทรงใช้พระอารามนามอิงจง ได้แก่


อ้างอิง แก้

  1. 《谥法通考》第一卷 (明)王圻