เกเกง ข่าน (มองโกเลีย: гэгээн хаан) หรื จักรพรรดิหยวนอิงจง (จีน: 元英宗; ค.ศ. 1303–1323) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์หยวน ประสูติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1302 ทรงพระนามเดิมว่า ชัดบัล (มองโกเลีย: Шадбал) เป็นพระราชโอรสในอาโยร์บาร์บัด ข่าน (จักรพรรดิหยวนเหรินจง)

เกเกง ข่าน
จักรพรรดิหยวนอิงจง
ข่านพระองค์ที่ 9 แห่งจักรวรรดิมองโกล
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์19 เมษายน ค.ศ. 1320 – 4 กันยายน ค.ศ. 1323
ราชาภิเษก19 เมษายน ค.ศ. 1320
ก่อนหน้าอาโยร์บาร์บัด ข่าน
ถัดไปเยซนโทโมร์ ข่าน
ประสูติ22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1302
สวรรคต4 กันยายน ค.ศ. 1323 (21 พรรษา)
รัชศก
Zhizhi (至治) ค.ศ. 1321–1323
พระอารามนาม
อิงจง (英宗)

ชัดบัลเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1320 แทนพระราชบิดา ทรงพระนามว่าเกเกง ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนอิงจง แต่ทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปี ก็สวรรคตลงเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1323 ขณะพระชนม์เพียง 21 พรรษา เยซนโทโมร์ ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนไท่ติ้งจึงขึ้นเสวยราชย์แทน

ก่อนหน้า เกเกง ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนเหรินจง
(อาโยร์บาร์บัด ข่าน)
จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1864–1866)
จักรพรรดิหยวนไท่ติ้ง
(เยซนโทโมร์ ข่าน)