จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเซี่ยน

จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเซี่ยน (จีน: 孝敬宪皇后อังกฤษ: Empress Xiaojingxian; ค.ศ. 1722- ค.ศ1731-) เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิยงเจิ้ง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิงเซี่ยน
จักรพรรดินีจีน
ก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวอี้เหริน
ถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน
ประสูติ13 พฤษภาคม ค.ศ. 1679
สวรรคต29 กันยายน ค.ศ.1731 (พระชนมายุ 52 พรรษา)
พระราชวังกู้กง ปักกิ่ง จักรวรรดิชิง
คู่อภิเษกจักรพรรดิยงเจิ้ง
ศาสนาพุทธศาสนา

พระราชประวัติ แก้

จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเซี่ยน ทรงมาจากราชสกุลแมนจู สกุลอูลานารา ซึ่งตระกูลกลุ่มย่อยของราชสกุลแมนจูกลุ่ม นารา ดังนั้นพระนางจึงทรงเป็นที่รู้จักกันดีในนาม พระนางอี๋ซิวฮองเฮา พระนามเดิมส่วนพระองค์ไม่สามารถทราบได้ พระนางอูลาน่าลา ทรงอภิเษกสมรสกับ องค์ชายอิ้นเจิงพระโอรสองค์ที่4 ในจักรพรรดิคังซีในปี 1691 และหกปีต่อมาในปี ค.ศ. 1697 พระนางมีพระประสูติกาลพระโอรสพระนามว่าโต หงฮุ่ย (弘晖) ใน และในปี ค.ศ.1722 จักรพรรดิคังซี สวรรคตและองค์ชายอิ้นเจิงได้เสวยราชย์ราชสมบัติต่อมาเป็นจักรพรรดิยงเจิ้ง ทรงสถาปนาพระนางอูลานารา ขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินี (ฮองเฮา) และทรงสถาปนาให้ดูแลปกครองวังหลัง พระนางอี๋ซิวฮองเฮาทรงพระประชวรและสวรรคตในปี ค.ศ. 1731 และพระศพถูกฝังอยู่ในสุสาน ไถ่หมิง ในสุสานราชวงศ์ชิง หลังจากการสวรรคตของพระนางแล้วจักรพรรดิยงเจิ้ง ทรงไม่ได้สถาปนาพระมเหสีพระองค์ใดขึ้นเป็น ฮองเฮา ต่อจากพระนางแต่มีพระบรมราชโองการให้ ซีกุ้ยเฟย ดูแลวังหลังต่อมา

พระโอรส แก้

    • องค์ชายหงฮุ่ย (弘晖; 1697-1704) พระโอรสองค์โตของยงเจิงฮ่องเต้ ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศ เป็น เจ้าชายตวนที่1 (端亲王) โดยจักรพรรดิเฉียนหลง