จักรพรรดินีเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน

จักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน (จีน: 孝圣宪皇后; พินอิน: Xiào Shèng Xiàn; 1 มกราคม 1693 - 2 มีนาคม 1777) เป็นพระมเหสีในจักรพรรดิยงเจิ้งและเป็นที่รู้จักดีในฐานะพระราชมารดาในจักรพรรดิเฉียนหลง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน
พระพันปีหลวง

จักรพรรดินีพันปีหลวงแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ก่อนหน้า สมเด็จพระพันปีหลวงกงเหริน
ถัดไป สมเด็จพระพันปีหลวงกงซือ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม 1693
เสียชีวิต 2 มีนาคม 1777
พระราชวังกู้กง ปักกิ่ง จักรวรรดิชิง
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิยงเจิ้ง
ศาสนา พุทธศาสนา

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยนพระราชสมภพเมื่อ ค.ศ.1692 กำเนิดในราชสกุล หนิ่วฮูลู เมื่ออายุได้ 13 พรรษา ในค.ศ.1705 ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายหยง อิ้นเจวิน (หยงฉินหวัง อิ้นเจวิน) ดำรงตำแหน่งเก๋อเก๋อ ครั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ค.ศ.1711 พระนางได้ให้กำเนิดโอรสองค์ที่สี่ของหยงฉินหวัง นั่นคือหงลี่

บทบาทในราชสำนักแก้ไข

ในเวลาต่อมา เมื่อเข้าสู่ปลายปี ค.ศ.1722 จักรพรรดิคังซีเสด็จสวรรคต หยงฉินหวัง อิ้นเจวินจึงได้ขึ้นเสวยราชย์ต่อจากพระราชบิดา ขึ้นเป็นจักรพรรดิชิงซื่อจง และในปีต่อมาไม่นาน คือ ค.ศ.1723 พระชายาเก๋อเก๋อจึงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น ซีเฟย (熹妃) และในอีกเจ็ดปีต่อมา ค.ศ.1730 พระนางได้ถูกยกขึ้นเป็นซีกุ้ยเฟย (熹貴妃) ห้าปีต่อมาจักรพรรดิยงเจิ้ง เสด็จสวรรคต หงลี่หรือในบรรดาศักดิ์ขณะนั้นคือ เป่าฉินหวัง ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิชิงเกาจง พระมเหสีเอกซีจึงได้โอกาสในฐานะที่เป็นพระราชมารดา ถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดินีพระพันปีหลวงตามกฎมณเฑียรบาลที่ว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดินีพันปีหลวงได้ จะต้องถูกยกย่องให้เป็นจักรพรรดินีเสียก่อน พระนางจึงได้ขึ้นเป็นหวงโฮ่ว (皇后) พระนามว่าเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน (เสี้ยวเชิ่งเซี่ยนหวงโฮ่ว) และดำรงอยู่ในฐานะจักรพรรดินีฉงชิ่ง พระพันปีหลวง พระอิสริยยศ หวงไท่โฮ่ว (皇太后)

พระอุปนิสัยและพระจริยาวัตรแก้ไข

รูปลักษณ์ของฉงชิ่งหวงไท่โฮ่ว เป็นสตรีที่ดูสง่าผ่าเผย แม้พระนางทรง มีพระชนมายุมากแล้ว แต่ก็ยังคงมีประกายของความมีพระพลานามัยที่ดีและอ่อนกว่าวัย นั่นเป็นเพราะพระนางเป็นผู้ที่พิถีพิถันเรื่องการดูแลพระวรกายเป็นอย่างดี บวกกับทรงมีโอรสเพียงพระองค์เดียว ไม่ได้แบกพระครรภ์หลายรอบ จึงทำให้พระนางเป็นสตรีที่ดูเปล่งปลั่งอยู่เสมอ ด้านอุปนิสัยส่วน พระองค์ ทรงเป็นสตรีที่มีธรรมะนำพระทัยอยู่เสมอ ทรงมีความเมตตากรุณา แต่ลักษณะเด่นก็คือ ทรงเป็นสตรีที่ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ ชอบประทับอยู่แบบสงบ

สวรรคตแก้ไข

ในที่สุดเมื่อปี ค.ศ.1777 ฉงชิ่งหวงไท่โฮ่วเสด็จสวรรคต ขณะมีพระชนมายุรวม 85 พรรษา พระราชพิธีพระบรมศพถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีจักรพรรดิเฉียนหลงคอยเป็นแม่งานดูแลการจัดงานด้วยพระองค์เอง เพื่อแสดงถึงความกตัญูกตเวทิตาต่อบุพการี พระบรมศพถูกฝังที่พระสุสานหลวงชิงตะวันตก ในมลฑลเห่อเป่ย ภายหลังสวรรคตจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่า จักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน

ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แก้ไข

เรื่องราวของพระนางหนิวฮูลู ได้รับการกล่าวถึงและมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง อาทิเช่น ละครโทรทัศน์เรื่อง เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน (後宮甄嬛傳 (電視劇)) ที่กล่าวชีวิตของพระนางตั้งแต่เริ่มเข้าวังจนถึงบั้นปลายในฐานะพระพันปี และภาพยนตร์เรื่อง องค์หญิงกำมะลอ ที่กล่าวถึงพระนางในฐานะพระพันปีหลวงในจักรพรรดิเฉียนหลงเป็นต้น

พระสาทิสลักษณ์แก้ไข