จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน

จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน (จีน: 孝恭仁皇后; ค.ศ. 1660-1723) เป็นพระมเหสีในจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง และพระราชชนนีพันปีหลวงในจักรพรรดิยงเจิ้ง

จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน
พระพันปีหลวง
พระพันปีหลวง
ดำรงพระยศ27 ธันวาคม 1722 – 25 มิถุนายน 1723
ก่อนหน้าสมเด็จพระพันปีหลวงเสี้ยวคัง
ถัดไปสมเด็จพระพันปีหลวงเสี้ยงเซิง
พระราชสมภพค.ศ. 1660
สวรรคตค.ศ. 1723 (รวมพระชันษาประมาณ 62-63 พระชันษา)
พระตำหนัก หย่งเฮ่อ ใน พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
คู่อภิเษกจักรพรรดิคังซี
ศาสนาพุทธศาสนา

พระราชประวัติ แก้

จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน ประสูติในราชสกุล ราชสกุล อูหย่า (乌雅) ในแมนจู พระนามเดิมส่วนพระองค์ไม่สามารถทราบได้ พระบิดาของพระนางทรงดำรงพระยศเป็นของเธอเป็น เว่ยอู่ (威武) ผู้บัญชาการทหารองครักษ์ (护军参领)

ในปี ค.ศ. 1678 พระนางมีพระประสูติกาล พระราชโอรสองค์ที่สี่ใน จักรพรรดิคังซี ซึ่งต่อมาคือ จักรพรรดิยงเจิ้ง หนึ่งปีต่อมาทรงได้รับการสถาปนาพระยศเป็น พระชายาเต๋อผิน (德嫔) และใน ค.ศ. 1681 พระชายาอูหย่ามีพระประสูติกาลพระโอรสอีกและได้เลื่อนพระยศเป็นพระมเหสีเต๋อเฟย (德妃) ในปีต่อมาอีกห้าปีถัดไปพระนางอูหย่ามีพระประสูติกาลพระธิดาอีกสามพระองค์และพระโอรสองค์สุดท้ายในพระนางใน ค.ศ. 1688 และต่อมาเมื่อจักรพรรดิคังซีเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1722 พระราชโอรสองค์ที่สี่ของพระนางทรงได้เสวยราชย์สมบัติต่อมาเป็นจักรพรรดิยงเจิ้ง ทรงสถาปนาพระมเหสีอูหย่า ขึ้นเป็น จักรพรรดินีเหรินโซ่ว พระพันปีหลวง (仁寿皇太后) จีน: 仁壽皇太后

จักรพรรดินีเหรินโซ่วประชวรและสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1723 หนึ่งปีหลังจากการสวรรคตของจักรพรรดิคังซี และเกิดข่าวลือทั่วไปในจีนว่า พระพันปีหลวงทรงอยากเสด็จติดตามพระราชสวามีเสด็จไปยังปรโลก (หมายถึงทรงอยากทำอัตวินิบาตกรรมตามพระราชสวามีไป) แต่จักรพรรดิยงเจิ้งทรงไม่อนุญาตและห้ามโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นพระนางทรงพระประชวรอยู่บ่อย ๆ และทรงปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์ ในที่สุดก็ทรงทิวงคตเมื่อพระชันษา 64 ปี พระศพของพระนาง ถูกฝังอยู่ในสุสาน จิงหลิง (景陵) ในสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออก และทรงได้การสถาปนาพระยศหลังสิ้นพระชนม์ว่า จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน

พระราชโอรสและพระธิดา แก้

  • องค์ชายอิ้นเจิง ( 胤禛) .
  • องค์ชายอินโซ่ว (胤祚; 1680-1685)
  • พระราชธิดาไม่ทราบพระนาม พระธิดาองค์ที่เจ็ดในจักรพรรดิคังซี ทรงสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ (1682)
  • พระราชธิดากู้หรุน เหวินเซียน (固伦温宪公主; 1683-1702)
  • พระราชธิดาไม่ทราบพระนาม พระธิดาองค์ที่สิบสองในในจักรพรรดิคังซี (1686-1697)
  • องค์ชายอินตี
  • องค์ชายอิ้นที

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน ถัดไป
สมเด็จพระพันปีหลวงเสี้ยวคัง    
สมเด็จพระพันปีหลวงแห่งจักรวรรดิชิง
  สมเด็จพระพันปีหลวงฉงชิ่ง