จักรพรรดินีเซี่ยวคังจาง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวคังจาง (จีน: 孝康章皇后อังกฤษ: Empress Xiaokangzhang) เดิมทรงเป็นสมเด็จพระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อโดยพระนางทรงมาจาก ราชสกุล ทังกิยา และพระนางทรงที่รู้จักในฐานะของพระราชมารดาของสมเด็จพระจักรพรรดิคังซี

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวคังจาง
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักวรรดิชิง
ก่อนหน้าสมเด็จพระพันปีหลวงเหรินเซี่ยน
ถัดไปสมเด็จพระพันปีหลวงเหรินโซ่ว
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดค.ศ. 1640
เสียชีวิต20 มีนาคม 1663 (23 พระชันษา)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
ศาสนาพุทธศาสนา
คู่สมรสสมเด็จพระจักรพรรดิจักรพรรดิซุ่นจื้อ

พระราชอิสริยยศหลังสวรรคต แก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวคังจางได้รับการเฉลิมพระนามหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่า :

  • Empress Xiaokangcihezhuangyigonghuiwenmuduanjingchongwenyushengzhang
    (孝康慈和莊懿恭惠溫穆端靖崇文育聖章皇后)

พระสาทิสลักษณ์ที่ยังคงเหลืออยู่ แก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวคังจาง ถัดไป
สมเด็จพระพันปีหลวงเหรินเซี่ยน    
พระพันปีหลวงแห่งจักรวรรดิชิง
  สมเด็จพระพันปีหลวงเหรินโซ่ว