จักรพรรดินีเซี่ยวอี้เหริน

จักรพรรดินีเซี่ยวอี้เหริน

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวอี้เหริน (จีน: 孝懿仁皇后อังกฤษ: Empress Xiaoyiren) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ที่สามในจักรพรรดิคังซีทรงมาจากราชสกุล ถงจีหยา

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวอี้เหริน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ไม่ปรากฏ
เสียชีวิต 24 สิงหาคม ค.ศ. 1689
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิคังซี
ศาสนา พุทธศาสนา

พระประวัติแก้ไข

พระอิสริยยศหลังทรงสิ้นพระชนม์แก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวอี้เหรินทรงได้รับการเฉลิมพระนามหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่า :

  • Empress Xiaoyiwenchengduanrenxianmuhekecihuifengtianzuoshengren
    (孝懿溫誠端仁憲穆和恪慈惠奉天佐聖仁皇后)